Co grozi za wypalanie traw?

dodano: czwartek, 6 kwietnia 2017 r.
Sprawcy wypalania traw mogą zostać ukarani grzywną wynosząca 5 tys. złotych a nawet aresztem!

Wypalanie traw to burzliwy i często nagłaśniany temat w obecnych czasach. Większość z nas wie już, że jest to niedozwolone, ale niewielu zdaje sobie sprawę jakie – oprócz naturalnego zagrożenia i strat w środowisku naturalnym – może pociągnąć za sobą konsekwencje. Konsekwencje te to: grzywna, odebranie dopłat, a nawet areszt!

- W polskim prawie nie ma pozwolenia na wypalanie traw już od dawna – pisze pani Małgorzata Raczkowska w jednym z wydań Gazety Prawnej - wskazując jednocześnie na szereg aktów prawnych, które zakazują tego zwyczaju. Sprawcy wypalania traw mogą zostać ukarani grzywną wynosząca nawet 5 tys. złotych! Gdyby jednak wypalanie przerodziło się w pożar, który zagroziłby życiu czy zniszczeniu mienia o znacznej wartości, sprawcę czekać mogłoby 10 lat więzienia. Rolnika wypalającego trawy mogą czekać także kary ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W zależności od przypadku może być to kilku lub kilkudziesięciu procentowe zmniejszenie dotacji, a nawet jej całkowite odebranie!

 

Podstawy prawne:

art. 82, art. 15 ustawy z 20 maja 1971 – kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482).

art. 163-164 ustawy z 6 czerwca 1997 – kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz 553 ze zm.).

art. 124, art. 131 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1153).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 73, poz. 657)

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl