PRZYPOMINAMY: Narodowy program teleopieki kardiologicznej w naszej gminie

dodano: czwartek, 20 kwietnia 2017 r.
Z inicjatywy Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz nasza miejscowość zostanie włączona w narodowy program Teleopieki Kardiologicznej. Udział w programie jest bezpłatny dla każdego pełnoletniego obywatela Polski, cierpiącego na choroby układu serowo-naczyniowego.Uczestnicy pracy mogą przez trzy miesiące nieodpłatnie skorzystać z nowoczesnej teleopieki kardiologicznej.

W ramach teleopieki uczestnikowi przysługuje możliwość kontaktu 24 godziny/dobę z lekarzem dyżurnym Centrum Monitoringu Kardiologicznego, a także zostanie wyposażony w mobilny aparat EKG umożliwiający przesyłanie badań za pomocą systemów telemedycznych. Na bieżąco może dyskutować o dolegliwościach, otrzymywać informacje o wynikach badania EKG oraz uzyskiwać pomoc doraźną np. w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia – wezwanie karetki pogotowia.

 

W celu przystąpienia do programu należy OSOBIŚCIE

wypełnić formularz dostępny w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz

 

Narodowy Program Teleopieki Kardiologicznej - broszura informacyjna: www.nptk.pl

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl