Nasza przyszłość w Radziechowach - Przedszkolaki z wizytą w Urzędzie Gminy

dodano: środa, 15 marca 2017 r.

Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach od wielu lat realizuje tematykę regionalną. W poprzednich latach dzieci zajmowały się sztuką ludową na terenie naszej gminy, zmianami w krajobrazie rodzinnej miejscowości, tworzeniem kroniki rodu znaczącego dla Radziechów. Ten ostatni projekt zaowocował wyborem patrona i przyjęciem nazwy „Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach”. W bieżącym roku przedszkolaki pod kierunkiem wychowawczyń postanowiły zająć się badaniem wykorzystania potencjału historycznego, przyrodniczego i kulturowego miejscowości Radziechowy dla jej rozwoju. W tym celu został opracowany regionalny projekt edukacyjny pod nazwą „Gdzie jesteśmy… Dokąd zmierzamy… Nasza przyszłość w Radziechowach”. Główne założenia projektu, to badanie potencjału i walorów naszej miejscowości pod kątem wykorzystania go dla jej rozwoju i tworzenia coraz lepszych warunków życia dla społeczeństwa w przyszłości. Co możemy wspólnie stworzyć? Z czego możemy być dumni w przyszłości? Dokąd zmierzamy? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania rozpoczęliśmy od wycieczki do Urzędu Gminy w Radziechowach i spotkania z Panem Maciejem Miką Wójtem Gminy Radziechowy-Wieprz. Po serdecznym powitaniu w swoim gabinecie Pan Wójt oprowadził dzieci po urzędzie tłumacząc, jakie sprawy są w nim załatwiane przy wsparciu urzędników. Najwięcej atrakcji przygotowano dla przedszkolaków w sali sesyjnej. Na gości  oczekiwały przygotowane do wglądu materiały historyczne w postaci kronik gminnych, foldery gminne ukazujące aktualną rzeczywistość gminną oraz dokument wybiegający w przyszłość, czyli „Program rozwoju Gminy Radziechowy- Wieprz na lata 2016-2026”. Podczas, gdy przedszkolaki przeglądały z zainteresowaniem  zgromadzone zbiory, Pan Maciej Mika w dostępny dla małego odbiorcy sposób przedstawił dzieciom walory gminy Radziechowy-Wieprz oraz nadzieje związane między innymi z wykorzystaniem nowo powstałej strefy ekonomicznej. Podsumowaniem spotkania były pamiątkowe zdjęcia w sali sesyjnej oraz obdarowanie gości folderami promującymi Gminę Radziechowy Wieprz.

Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za spotkanie poświęcone walorom oraz potencjałowi naszej małej ojczyzny. Jednocześnie życzymy wytrwałości i powodzenia w realizacji założeń „Programu rozwoju Gminy Radziechowy- Wieprz”.

 

Małgorzata Kasperek - dyrektor Przedszkola
im. Władysława Pieronka w Radziechowach

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl