Ogłoszenia

RSS
sie
1
500+ - INFORMACJA DLA RODZIN

500+ - INFORMACJA DLA RODZIN

Kategoria: Ogłoszenia

Od dnia 01.08.2017 r. siedziba biura mieści się w Budynku GKS Radziechowy-Wieprz (obok boiska – dotychczasowe biuro przyjmowania wniosków o świadczenie 500+).

lip
31
KOMUNIKAT: WYCINKA DRZEW!

KOMUNIKAT: WYCINKA DRZEW!

Kategoria: Ogłoszenia

Referat Techniczno-Gospodarczy Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz informuje, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

cze
20
DZIEŃ OTWARTY DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

DZIEŃ OTWARTY DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Kategoria: Ogłoszenia

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej oraz Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, zapraszają do udziału w dniu otwartym

cze
14
Konsultacje społeczne na temat wzorów kart do głosowania

Konsultacje społeczne na temat wzorów kart do głosowania

Kategoria: Ogłoszenia

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Bielsku-Białej przedstawiam wzory kart do głosowania w wyborach samorządowych i zapraszam do wyrażania swoich opinii, wniosków i uwag dotyczących ich formatu, funkcjonalności, czytelności itp., które można przesyłać na adres:...

cze
9
Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Kategoria: Ogłoszenia

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

cze
2
Dostojni Jubilaci – Mieszkańcy Naszej Gminy

Dostojni Jubilaci – Mieszkańcy Naszej Gminy

Kategoria: Ogłoszenia

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisem ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach oraz Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich...

maj
30
UWAGA RODZICE !!!  Wakacyjny dyżur przedszkoli.

UWAGA RODZICE !!! Wakacyjny dyżur przedszkoli.

Kategoria: Ogłoszenia

W okresie wakacyjnym na terenie gminy Radziechowy - Wieprz organizowany będzie dyżur przedszkoli, który odbędzie się w dwóch placówkach:

maj
30
Apel do Mieszkańców i Właścicieli nieruchomości!

Apel do Mieszkańców i Właścicieli nieruchomości!

Kategoria: Ogłoszenia

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz dotyczącymi złego zagospodarowania gruntów rolnych, zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 15 ust. 5, oraz mając na uwadze wspólne dobro,   Nakazuje: wykoszenie...

maj
30
ZAKAZ WYPALANIA TRAW !!!

ZAKAZ WYPALANIA TRAW !!!

Kategoria: Ogłoszenia

Zgodnie z art. 124 w związku z art. 131 pkt. 12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r poz.) ZABRANIA SIĘ: wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. PRZEPISY...

maj
30
UCHWAŁA RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

UCHWAŁA RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Kategoria: Ogłoszenia

UCHWAŁA NR XL/244/17 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. - w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury Promocji Turystyki w Radziechowach - Wieprzu

maj
11
Wnioski o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

Wnioski o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w ramach Programu SMOG STOP dla osób fizycznych. Wnioski o dofinansowanie należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty od dnia 15.05.2017r do dnia...

kwi
27
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 55

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 55

Kategoria: Ogłoszenia

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 55 z dnia 26.04.2017 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: intensywne opady deszczu.

kwi
5
Informacja o ważeniu odpadów na wadze zlokalizowanej przy budynku  Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Informacja o ważeniu odpadów na wadze zlokalizowanej przy budynku Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że Rada Gminy podjęła decyzję, iż mieszkańcy - którzy chcą skorzystać, w ramach opłat śmieciowych, z możliwości odbioru w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zobowiązani są do uprzedniego zważenia przywiezionych odpadów. W związku z powyższym Gmina...

mar
29
Uwaga wycieczka!

Uwaga wycieczka!

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W WYCIECZCE!   termin: 22 kwiecień sobota ( pierwsza po świętach) czas wyjazdu Radziechowy ok. 6.00   plan: 11.00 - Zwiedzanie Panoramy Racławickiej 12.00 - 16.00 Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem w tym czas wolny w okolicach Rynku max 16.30 wyjazd z...

mar
13
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz informuje mieszkańców gminy:

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz informuje mieszkańców gminy:

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu mieszkańców problemami zanieczyszczenia powietrza informujemy, że zgodnie z wiadomością, którą otrzymałem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w miesiącu kwietniu b.r. zostanie ogłoszony regulamin naboru konkursu...

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl