Ogłoszenia

RSS
mar
5
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA 2018 ROK

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA 2018 ROK

Kategoria: Ogłoszenia

1. Radziechowy - dom ludowy     14.03.2018, środa, godz.: 16.00, 2. Juszczyna - dom ludowy     18.03.2018r, niedziela, godz.: 9.15,                     3. Bystra - dom ludowy...

lut
20
Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Kategoria: Ogłoszenia

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

lut
19
INFORMACJA  WÓJTA GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ

INFORMACJA WÓJTA GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ

Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz informuje, iż gmina w 2018 roku ponownie przystępuje do działań związanych z dofinansowaniem wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, wartość dofinansowania 100 %. W związku z powyższym proszę osoby, które są zainteresowane tym tematem o kontakt...

lut
9
ROLNIKU!!!

ROLNIKU!!!

Kategoria: Ogłoszenia

Zgodnie z art. 84 ust.3 i 4 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016r.poz.2060), nałożono na rolników obowiązek ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia z tytułu posiadania...

lut
7
Zapisy do Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach

Zapisy do Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach

Kategoria: Ogłoszenia

Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach ogłasza zapisy na rok szkolny 2018/2019. Zapisy obejmują dzieci urodzone w latach od 2012 do 2015. W wyjątkowych przypadkach statut przedszkola dopuszcza przyjęcie do przedszkola dzieci w wieku 2,5roku. Przypominamy, że wszystkie 6- latki  objęte są obowiązkiem...

lut
2
ZAWIADOMIENIE  STAROSTY ŻYWIECKIEGO

ZAWIADOMIENIE STAROSTY ŻYWIECKIEGO

Kategoria: Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Brzuśnik, Bystra i Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz.

sty
31
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Kategoria: Ogłoszenia

12 marca 2018 roku, rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

sty
16
Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Kategoria: Ogłoszenia

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?   Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze...

gru
29
2017
Szanowni mieszkańcy, pamiętajcie o odśnieżaniu chodnika obok Waszej posesji.

Szanowni mieszkańcy, pamiętajcie o odśnieżaniu chodnika obok Waszej posesji.

Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz przypomina, iż zgodnie z art. 5 ust.l pkt.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości leży po stronie mieszkańców, przy czym za taki chodnik uznaje się...

lis
28
2017
Szanowny Rolniku, pamiętaj!

Szanowny Rolniku, pamiętaj!

Kategoria: Ogłoszenia

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt...

lis
7
2017
Informacje dla rolników: płatności bezpośrednie.

Informacje dla rolników: płatności bezpośrednie.

Kategoria: Ogłoszenia

Już od połowy października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.W pierwszej kolejności pieniądze trafią do rolników z terenów na których wystąpiły klęski żywiołowe, oraz ASF. Pozostała część pieniędzy będzie...

paź
30
2017
Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych

Kategoria: Ogłoszenia

W związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy, wzorem lat ubiegłych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wydał plakat informujący o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 (zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod...

paź
17
2017
Od 1 września 2017r. obowiązują nowe legitymacje osób niepełnosprawnych

Od 1 września 2017r. obowiązują nowe legitymacje osób niepełnosprawnych

Kategoria: Ogłoszenia

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane – na podstawie prawa miejscowego – przede wszystkim przez podmioty publiczne.

paź
9
2017
Szanowni Jubilaci z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz!

Szanowni Jubilaci z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz!

Kategoria: Ogłoszenia

Zaproszenie na uroczystość organizowaną z okazji wręczenia medali za 50 lat pożycia małżeńskiego.

paź
9
2017
INFORMACJA:

INFORMACJA:

Kategoria: Ogłoszenia

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym prosimy właścicieli drzew, których gałęzie wystają na drogi gminne, o ich przycięcie. Dziękujemy.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl