Ogłoszenia

RSS
lis
28
Szanowny Rolniku, pamiętaj!

Szanowny Rolniku, pamiętaj!

Kategoria: Ogłoszenia

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt...

lis
7
Informacje dla rolników: płatności bezpośrednie.

Informacje dla rolników: płatności bezpośrednie.

Kategoria: Ogłoszenia

Już od połowy października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.W pierwszej kolejności pieniądze trafią do rolników z terenów na których wystąpiły klęski żywiołowe, oraz ASF. Pozostała część pieniędzy będzie...

paź
30
Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych

Kategoria: Ogłoszenia

W związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy, wzorem lat ubiegłych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wydał plakat informujący o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 (zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod...

paź
17
Od 1 września 2017r. obowiązują nowe legitymacje osób niepełnosprawnych

Od 1 września 2017r. obowiązują nowe legitymacje osób niepełnosprawnych

Kategoria: Ogłoszenia

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane – na podstawie prawa miejscowego – przede wszystkim przez podmioty publiczne.

paź
9
Szanowni Jubilaci z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz!

Szanowni Jubilaci z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz!

Kategoria: Ogłoszenia

Zaproszenie na uroczystość organizowaną z okazji wręczenia medali za 50 lat pożycia małżeńskiego.

paź
9
INFORMACJA:

INFORMACJA:

Kategoria: Ogłoszenia

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym prosimy właścicieli drzew, których gałęzie wystają na drogi gminne, o ich przycięcie. Dziękujemy.

wrz
29
UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ -  obowiązuje od 1. 10.2017r.

UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - obowiązuje od 1. 10.2017r.

Kategoria: Ogłoszenia

Od 1 października 2017 r. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Powiecie Żywieckim przejmuje Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

wrz
8
ZEBRANIA WIEJSKIE – FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018r.

ZEBRANIA WIEJSKIE – FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018r.

Kategoria: Ogłoszenia

W imieniu Sołtysów z terenu Naszej Gminy, zapraszają wszystkich mieszkańców sołectw na Zebrania Wiejskie, które odbędą się w poniżej podanych terminach.

wrz
7
Program Operacyjny ''Pomoc żywnościowa  2014-2020'' Podprogram 2017.

Program Operacyjny ''Pomoc żywnościowa 2014-2020'' Podprogram 2017.

Kategoria: Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje, iż przystąpił we współpracy z Caritas Bielsko-Żywieckim do kolejnej edycji Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020” Podprogram 2017.

wrz
1
INFORMACJA DLA RODZIN

INFORMACJA DLA RODZIN

Kategoria: Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu przypomina, że okresy, na które ustalane jest prawo do świadczeń oraz terminy składania wniosków na poszczególne świadczenia tj. świadczenia wychowawcze z Programu „Rodzina 500+” oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są ustanowione ustawowo.

sie
22
500+ - INFORMACJA ORAZ NUMERY TELEFONÓW!

500+ - INFORMACJA ORAZ NUMERY TELEFONÓW!

Kategoria: Ogłoszenia

Od dnia 01.08.2017 r. siedziba biura mieści się w Budynku GKS Radziechowy-Wieprz (obok boiska – dotychczasowe biuro przyjmowania wniosków o świadczenie 500+). Telefon: 609 354 083 oraz 607 093 087.

lip
31
KOMUNIKAT: WYCINKA DRZEW!

KOMUNIKAT: WYCINKA DRZEW!

Kategoria: Ogłoszenia

Referat Techniczno-Gospodarczy Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz informuje, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

cze
20
DZIEŃ OTWARTY DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

DZIEŃ OTWARTY DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Kategoria: Ogłoszenia

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej oraz Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, zapraszają do udziału w dniu otwartym

cze
14
Konsultacje społeczne na temat wzorów kart do głosowania

Konsultacje społeczne na temat wzorów kart do głosowania

Kategoria: Ogłoszenia

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Bielsku-Białej przedstawiam wzory kart do głosowania w wyborach samorządowych i zapraszam do wyrażania swoich opinii, wniosków i uwag dotyczących ich formatu, funkcjonalności, czytelności itp., które można przesyłać na adres:...

cze
9
Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Kategoria: Ogłoszenia

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl