Pilotażowy program ''Aktywny samorząd'' realizowany w Powiecie Żywieckim w 2017 roku

dodano: czwartek, 2 marca 2017 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna w 2017 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych i finansowany jest ze środków PFRON.

Struktura programu przedstawia się następująco:

moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych;

moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie  kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe).  

Na stronie internetowej PCPR w Żywcu w zakładce “Pomoc osobom Niepełnosprawnym” znajdują się szczegółowe informacje na temat programu oraz termin naboru wniosków w ramach modułu II. Termin naboru wniosków w ramach modułu I będzie ogłoszony w terminie późniejszym.

Osoby zainteresowane programem prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 tel. (33) 8619419 lub 8619336.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu: www.pcpr-zywiec.pl


 

       Pilotażowy program „Aktywny samorząd” realizowany w Powiecie Żywieckim w 2017 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Żywcu informuje, że rozpoczyna realizację programu
„Aktywny samorząd” w 2017 roku

 

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych  w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program realizowany jest  w dwóch  modułach:

  • moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,
  • moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym. 

 

Program w 2017 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2-   pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1-    pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

  1. Obszar D –  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - poprzez dofinansowanie  kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej ( studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe.  

Od dnia 1 marca 2017r. do dnia 30 marca 2017r. trwa nabór wniosków dotyczących pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym moduł II.

Terminy naboru wniosków w ramach modułu I zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Informacje na temat programu zostały zamieszczone na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – www.pcpr-zywiec.pl.

Ponadto szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik PCPR w Żywcu Pani Joanna Juraszek pod numerami telefonów  33 861 94 19 oraz  33 861 93 36.

 

www.pcpr-zywiec.pl/index.php/pomoc-osobom-niepelnosprawnym/program-aktywny-samorzad-2017-modul-ii

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl