Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach kolejny raz w finale Wojewódzkiego Konkursu Edukacja Regionalna w Szkole !!!

dodano: piątek, 28 kwietnia 2017 r.
Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach od wielu lat realizuje tematykę regionalną. W poprzednich latach dzieci zajmowały się sztuką ludową na terenie naszej gminy, zmianami w krajobrazie rodzinnej miejscowości, tworzeniem kroniki rodu znaczącego dla Radziechów.

Ten ostatni projekt zaowocował wyborem patrona i przyjęciem nazwy „Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach”. Przypomnijmy, że realizacja wspomnianych projektów w latach 2015 i 2016 zapewniła przedszkolu udział  w finale Wojewódzkiego Konkursu Edukacja Regionalna w Szkole- „Proszę Was pozostańcie wierni temu dziedzictwu” (Jan Paweł II) w ścisłym gronie pięciu najlepszych przedszkoli w województwie śląskim realizujących tematykę regionalną. W bieżącym roku przedszkolaki pod kierunkiem wychowawczyń postanowiły zająć się badaniem wykorzystania potencjału historycznego, przyrodniczego i kulturowego miejscowości Radziechowy dla jej rozwoju. W tym celu został opracowany regionalny projekt edukacyjny pod nazwą „Gdzie jesteśmy… Dokąd zmierzamy… Nasza przyszłość w Radziechowach”. Projekt wraz z filmem przedstawiającym wiadomości lokalne z 2030 r. został oceniony najwyżej ze wszystkich prac nadesłanych przez placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) biorące udział w konkursie, stając się jednocześnie przepustką do udziału przedszkola w finale konkursu  w Koszęcinie. Główne założenia projektu, to badanie potencjału i walorów naszej miejscowości pod kątem wykorzystania go dla jej rozwoju i tworzenia coraz lepszych warunków życia dla społeczeństwa w przyszłości. Co możemy wspólnie stworzyć? Z czego możemy być dumni w przyszłości? Dokąd zmierzamy? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania umożliwiła realizacja następujących modułów:

  • „Nasza przyszłość w Radziechowach” czyli wizyta przedszkolaków w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz dnia 13 marca 2017 roku i spotkanie dzieci z Wójtem Gminy Panem Maciejem Miką, który oprowadził dzieci po urzędzie oraz wyjaśnił im, jakie sprawy są tam załatwiane przy wsparciu urzędników. Podczas rozmowy na sali sesyjnej zaprezentował dzieciom historyczne kroniki gminne, obecnie opracowane foldery gminne oraz opowiedział dzieciom o walorach i perspektywach rozwoju naszej gminy w oparciu o „Program rozwoju Gminy Radziechowy- Wieprz na lata 2016-2026” oraz przede wszystkim o nadziejach związanych z nowo powstałą strefą ekonomiczną.
  • „Marzenia przedszkolaków o Izbie Pamięci” czyli wycieczka dzieci z grup starszych w dniu 20 marca 2017 roku do Muzeum Miejskiego w Żywcu oraz spotkanie z etnograf Panią Barbarą Rosiek, która to przeprowadziła z dziećmi zajęcia muzealne. Wycieczka ta w sposób szczególny powiązana była z marzeniem o utworzeniu Izby Pamięci naszego patrona Władysława Pieronka oraz innych osób zasłużonych dla rozwoju Radziechów.
  • „Na straży góralskich tradycji” czyli spotkanie przedszkolaków z regionalistką, konferansjerką oraz kierownikiem artystycznym Zespołu „Grojcowianie” Panią Jadwigą Jurasz. Pani Jadwiga wspominała liczne zasługi patrona naszego przedszkola Władysława Pieronka dla społeczności radziechowskiej- letnisko w Radziechowach, dawny basen i organizowane przy nim festyny, wiersze i przedstawienia teatralne o tematyce regionalnej, najprawdopodobniej pierwsze wiejskie kino w Polsce. Nie zabrakło też marzeń o hucznie obchodzonym w przyszłości w Radziechowach „Święcie Gór” organizowanym  na wzór festynów w czasach młodości Władysława Pieronka.
  • „Biegiem w przyszłość” czyli spotkanie przedszkolaków w dniach 24 i 28 marca 2017 roku z Panem Edwardem Dudkiem- biegaczem ultra, promotorem zdrowego stylu życia, założycielem Rodzinnego Klubu Biegacza „Baca” w Radziechowach, organizatorem imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym oraz Człowiekiem Roku 2016 na Żywiecczyźnie. Dzieci poznały historię sportowej kariery biegacza oraz jego wytrwałość w dążeniu do spełnienia  marzeń mimo wielu  przeciwności losu. Wysłuchały opowieści o takich sukcesach, jak przebiegnięcie Spartathlonu (246 km z Aten do Sparty) czy pokonanie dystansu 400 km w Super Maratonie Pokoju Hiroszima – Nagasaki. Bardzo cenne dla młodych odbiorców  były praktyczne wskazówki sportowca o zaletach zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego odżywiania się oraz podejmowania aktywności fizycznej.
  • „Jesteśmy Blisko Ciebie - również w przyszłości” czyli wycieczka przedszkolaków w dniu 27 marca 2016 roku do ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach, który od lat jest partnerem i sponsorem Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach między innymi w realizacji kolejnych projektów edukacyjnych o tematyce regionalnej. Dzieci zostały przyjęte tam osobiście przez Pana Prezesa Przemysława Kubaszka oraz Panią Wiceprezes Annę Kupczak. Przy poczęstunku w sali konferencyjnej oglądały filmy przybliżające współczesną działalność banku, dowiedziały się na czym polega oszczędzanie oraz w jaki sposób ETNO Bank wspiera inicjatywy społeczności lokalnej. Podsumowaniem wydarzenia  było zwiedzanie wszystkich biur banku, oglądanie fotografii, dzieł sztuki ludowej, podróż windą oraz podziwianie widoków z wyższych kondygnacji obiektu. Dzieci zostały obdarowane także licznymi upominkami. Nieodłącznym elementem realizacji projektu były pytania dotyczące przyszłości. Tutaj wszyscy uczestnicy spotkania dali się ponieść marzeniom o powróceniu do tradycji i organizacji w przyszłości Święta Gór w Radziechowach, imprezy o szerokim zasięgu, której głównym sponsorem będzie zgodnie ze swoją misją ETNO Bank Spółdzielczy.
  • „Pozwólmy pszczołom zapylać rośliny i wytwarzać miód” czyli wycieczka przedszkolaków w dniu 6 kwietnia 2017 roku do pasieki „Radziechowska Barć", gdzie mistrz pszczelarski Pan Tadeusz Ozimiński przygotował dla przedszkolaków profesjonalne zajęcia edukacyjne na temat historii pszczelarstwa i jego obecnej sytuacji w kraju i na świecie. Przedszkolaki miały okazję obejrzeć nowocześnie zorganizowane przedsiębiorstwo pszczelarskie i porównać jego rozwój z informacjami historycznymi oraz podziwiać pięknie odrestaurowane i ocalone od zapomnienia zabytkowe ule, których wiek sięga stu lat. Podsumowaniem warsztatów pszczelarskich dla przedszkolaków była wspólna konsumpcja miodu oraz pyłku pszczelego z „Radziechowskiej Barci”. Zdobyta w ten sposób przez przedszkolaki wiedza być może w przyszłości przyczyni się do podtrzymania tradycji oraz rozwoju pszczelarstwa w naszej małej ojczyźnie.

Podczas realizacji kolejnych etapów projektu stale towarzyszyła nam kamera. Wykonane zdjęcia dostępne są na stronie internetowej przedszkola, natomiast zgromadzony materiał posłużył nam do uwieńczenia prac projektowych nagraniem wiadomości lokalnych z 2030 r. Film „Wiadomości spod Matyski” zostanie udostępniony na stronie internetowej  przedszkola i gminy. Przy realizacji przedsięwzięcia- nagraniu studia wiadomości oraz zmontowaniu całego materiału pomocą i wsparciem służył nam profesjonalista pan Bartosz Ptak (ETNOSTUDIO). Ponadto, działania projektowe tradycyjnie już zostaną upamiętnione kolejnym wydaniem albumu książkowego. Natomiast, w niedługim czasie, planujemy przy współpracy z panem Edwardem Dudkiem organizację prawdziwie profesjonalnego „Biegu Małego Bacy” w Radziechowach, który integrowałby całą społeczność przedszkolną i lokalną.

Małgorzata Kasperek - dyrektor
Mirosława Szala - nauczycielkaWyniki konkursu na stronie Kuratorium Oświaty: 
www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=435&news=7480&number=1


Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl