Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach zwycięzcą wojewódzkiego konkursu Edukacja Regionalna w Szkole

dodano: piątek, 9 czerwca 2017 r.
Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach zostało zwycięzcą VIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Edukacja Regionalna w Szkole.

Mottem konkursu od 2009r. organizowanego przez wojewodę śląskiego i śląskiego kuratora oświaty są słowa św. Jana Pawła II: „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… Tegorocznej edycji konkursu przyświecał cel główny wykorzystania w przyszłości obecnego potencjału historycznego, kulturowego i przyrodniczego rodzinnej miejscowości. Jak już informowaliśmy,  przedszkolaki pod kierunkiem wychowawczyń realizowały regionalny projekt edukacyjny pod nazwą „Gdzie jesteśmy… Dokąd zmierzamy… Nasza przyszłość w Radziechowach”. Główne założenia projektu, to badanie potencjału i walorów naszej miejscowości pod kątem wykorzystania go dla jej rozwoju i tworzenia coraz lepszych warunków życia dla społeczeństwa w przyszłości. Co możemy wspólnie stworzyć?  Z czego możemy być dumni?  Dokąd zmierzamy? ”. Projekt wraz z filmem przedstawiającym wiadomości lokalne z 2030 r. został oceniony najwyżej ze wszystkich prac nadesłanych przez placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) biorące udział w konkursie, stając się jednocześnie przepustką do udziału przedszkola w finale konkursu  w Koszęcinie. W wielomiesięczną realizację zadań związanych z konkursem zaangażowana była cała społeczność przedszkola. Natomiast w finale Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach reprezentował zespół przedszkolaków w składzie: Emilia Biela, Anna Dobosz,  Wiktoria Bełciak, Maksymilian Dziki, Szymon Kupczak i Nikodem Mika pod opieką wychowawczyń: Mirosławy Szali, Barbary Kantyki i Alicji Kąkol. W scenerii pałacowej siedziby zespołu „Śląsk” w Koszęcinie finaliści  odgrywali scenkę reklamującą produkt regionalny popularny w 2030r. (miód z Radziechowskiej Barci), prezentowali tradycyjną piosenkę ludową (hajduk) oraz sprawdzali swoją wiedzę regionalną rozwiązując zadania konkursowe. Autorom najlepszych działań na temat „Jak widzisz przyszłość swojego regionu w 2030 roku” nagrody wręczyli wicewojewoda śląski Mariusz Trepka oraz kurator oświaty Urszula Bauer. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do osiągnięcia największego w dotychczasowej historii przedszkola sukcesu. I tak jesteśmy niezmiernie wdzięczni:

  • Kierownictwu Zespołu Grojcowianie: Jadwidze Jurasz i Brygidzie Murańskiej wraz z kapelą za szkolenie przedszkolaków i ich wychowawczyń w zakresie gwary, tańca i śpiewu podczas prób do finału oraz zapewnienie  oprawy muzycznej występu;
  • Wójtowi gminy Radziechowy – Wieprz  Maciejowi Mice oraz kierownikowi referatu oświaty Małgorzacie Pieli za zapewnienie grupie komfortowego transportu do Koszęcina oraz wsparcie nas swoją obecnością podczas finału;
  • Rodzicom naszych przedszkolaków za umożliwienie udziału dzieci w konkursie i pomoc w przygotowaniu dzieci;
  • Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy- Wieprz Agnieszce Biegun za utrwalenie udziału w finale na zdjęciach i filmach;
  • Osobom i instytucjom współpracującym z przedszkolem w realizacji projektu: wójtowi  gminy Maciejowi  Mice, Barbarze Rosiek -etnografowi Muzeum Miejskiego w Żywcu, prezesowi ETNO Banku Spółdzielczego Radziechowy- Wieprz Przemysławowi Kubaszkowi, biegaczowi ultra Edwardowi Dudkowi oraz Tadeuszowi Ozimińskiemu właścicielowi pasieki Radziechowska Barć.

W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że w finale wojewódzkiego konkursu Edukacja Regionalna w Szkole radziechowskie przedszkole brało udział już czwarty raz, realizując po drodze wiele wartościowych projektów skierowanych do środowiska. Tegoroczne zwycięstwo w konkursie jest jednak największym dotychczasowym sukcesem placówki, która w ten sposób zaznaczyła swoją obecność  jako Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach. Jesteśmy niezwykle dumni z możliwości promowania  miejscowości Radziechowy, całej gminy oraz osoby naszego patrona na szczeblu wojewódzkim. Pani kurator oświaty Urszula Bauer podczas uroczystości wręczenia nagród tuż przed galowym występem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” podkreśliła wyjątkowość konkursu Edukacja Regionalna w Szkole z uwagi na jego znaczącą rolę w integracji społeczności lokalnych, zwracając uwagę na fakt, że występom placówek oświatowych w finałach kibicuje często cała miejscowość. W dniu 7 czerwca 2017r. podczas finału w Koszęcinie reprezentacja Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach czuła wyraźnie to wsparcie.

Informacja na temat finału konkursu na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/Znamy-juz-finalistow-konkursu-Edukacja-regionalna-w-szkole/idn:6564.html

Małgorzata Kasperek - dyrektor przedszkola

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl