Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

dodano: piątek, 3 marca 2017 r.
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60)

 

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz podaje do publicznej wiadomości:

  1. terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz na rok szkolny 2017/2018  określone Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności i zasad w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz;
  1. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określone:

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać
w każdym przedszkolu, szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Radziechowy-Wieprz.


Wieprz, dnia 03.03.2017r.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl