Inwestycje współfinansowane

Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz

Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz

Przedmiotem projektu jest udostępnienie przez Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz nowego kanału komunikacji z odbiorcami usług skierowany do wszystkich podmiotów (mieszkańców i przedsiębiorców) zainteresowanych dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec Urzędu Gminy wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online.

Budowa, przebudowa i remont infrastruktutry okołoturystycznej w gminie Radziechowy-Wieprz

Budowa, przebudowa i remont infrastruktutry okołoturystycznej w gminie Radziechowy-Wieprz

Projekt pn." Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okołoturystycznej w Gminie Radziechowy-Wieprz" współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013, i powstał na terenie Gminy Radziechowy Wieprz. Kluczowym produktem projektu było...

Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w Gminie Radziechowy-Wieprz

Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w Gminie Radziechowy-Wieprz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013   Tytuł projektu Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w Gminie Radziechowy-Wieprz Beneficjent: Gmina Radziechowy Wieprz   Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa dwukilometrowego odcinka drogi...

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl