Komunikaty

RSS
cze
8

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym polegającego na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w formie warsztatów grupowych oraz zajęć...

maj
8

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy z zakresu opracowania pn. ''Program usuwania wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz''.

Zarządzenie Nr 44/17 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 28 kwietnia  2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Radziechowy-Wieprz...

kwi
27

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury , wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert.

kwi
11

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie...

mar
17

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - integracji i zwiększenia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez organizację zajęć integracyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych w 2017 roku.

mar
14

Konsultacje na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Stosownie do stanowiska organu administracji rządowej w sprawie procedowania uchwał w związku z wdrażaną reformą oświatową, prowadzone będą konsultacje społeczne na temat  ...

sty
24
UWAGA! Startują zapisu na przyłączenie do gazociągu!!!

UWAGA! Startują zapisu na przyłączenie do gazociągu!!!

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami nad rozbudową gazociągu, prosimy zainteresowanych przyłączeniem do sieci o złożenie pisemnego podania (wraz z podaniem numeru telefonu...

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl