Komunikaty

RSS
kwi
24

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

mar
21

WÓJT GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych - integracji i zwiększenie osób niepełnosprawnych i osób starszych w życiu społecznym poprzez organizację zajęć integracyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych w 2018 roku.

sty
26

WÓJT GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy - Wieprz a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.

gru
18

Dotyczy: budowy drogi S1 - OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.7820.69.2013 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S69 (obecnie S1)

lis
14

ZARZĄDZENIE NR 149/17 Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 14.11.2017r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w mieszkańcami Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: Programu Ochrnoy Środowiska na lata 2017-2026 gminy Radziechowy-Wieprz .

wrz
21

ZARZĄDZENIE NR 128/17 Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 21.09.2017r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy Radziechowy-Wieprz, projektu uchwały Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie : rocznego programu współpracy gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl