Komunikaty

RSS
kwi
11

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie...

mar
17

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - integracji i zwiększenia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez organizację zajęć integracyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych w 2017 roku.

mar
14

Konsultacje na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Stosownie do stanowiska organu administracji rządowej w sprawie procedowania uchwał w związku z wdrażaną reformą oświatową, prowadzone będą konsultacje społeczne na temat  ...

sty
24
UWAGA! Startują zapisu na przyłączenie do gazociągu!!!

UWAGA! Startują zapisu na przyłączenie do gazociągu!!!

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami nad rozbudową gazociągu, prosimy zainteresowanych przyłączeniem do sieci o złożenie pisemnego podania (wraz z podaniem numeru telefonu...

sty
13

Konkurs ofert: ''Razem w lepszą Przyszłość''

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym...

sty
12

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy-Wieprz a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu...

sty
12
Wybory uzupełniające w Brzuśniku

Wybory uzupełniające w Brzuśniku

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stanisława Gołka, 26 marca 2017 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Radziechowy - Wieprz w okręgu wyborczym...

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl