Konsultacje na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

dodano: wtorek, 14 marca 2017 r.
oglądano: 401 razy

Stosownie do stanowiska organu administracji rządowej w sprawie procedowania uchwał w związku z wdrażaną reformą oświatową, prowadzone będą konsultacje społeczne na temat   dostosowania sieci gminnych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

Termin prowadzenia konsultacji: od dnia 14 marca 2017r. do 27 marca 2017 r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w wyżej wymienionym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, lub na adres e-mail: mpiela@radziechowy-wieprz.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje”.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl