Urząd Gminy

Władze Gminy

  Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz mgr inż. Grzegorz Figura   Sekretarz Gminy mgr inż. Jadwiga Górna   Skarbnik Gminy mgr Barbara Pietrysko   Przewodniczący Rady Gminy Marian Motyka   Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świniański Jacek, Kosiec...

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl