Urząd Gminy

Władze Gminy

  Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz mgr inż. Maciej Mika   Sekretarz Gminy mgr inż. Jadwiga Górna   Skarbnik Gminy mgr Barbara Pietrysko   Przewodniczący Rady Gminy mgr Piotr Piela   I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dudys Damian...

Numery kont bankowych

  ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy - Wieprz Wydatki Urzędu Gminy 85 8140 0009 0000 0127 2000 0060 Dochody Urzędu Gminy (opłata skarbowa, podatki, opłaty lokalne)   80 8140 0009 0000 0127 2000 0150 Konto Budżetu Gminy (dochody dotacyjne)   22 8140 0009 0000 0127 2000 0030 Odpady Komunalne - numer indywidualny dla każdego...

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl