“100 lecie ZNP – Międzyszkolny Klub Nauczyciela w Brzuśniku”

dodano: czwartek, 15 grudnia 2005 r.
W dniu 10 grudnia 2005 roku odbyło się uroczyste spotkanie członków ZNP Oddziału Radziechowy-Wieprz z okazji Jubileuszu 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego.

100 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego to swoisty fenomen, w którym harmonijnie łączą się dwa pozornie przeciwstawne zjawiska: przemijanie i trwanie. Historia ZNP stanowi część dziejów narodowych. Działania nauczycieli inspirowały liczne pokolenia Polaków. Był to heroizm wielkich zrywów i czynów patriotycznych oraz również wielkie bohaterstwo codziennej, żmudnej pracy.

ZNP RADZIECHOWY-WIEPRZ jest organizacją niezależną, samorządną i dobrowolną. Zrzesza 83 członków, w tym 30 emerytów – byłych pracowników placówek oświatowych naszej gminy. Była to pierwsza organizacja związkowa w naszej gminie. Pierwszym prezesem, jeszcze Ogniska ZNP Żywiec, była kol. Mieczysława Kulisa, kierownik Szkoły Podstawowej w Wieprzu. Od powstania do chwili obecnej Związek miał 4 prezesów. Po M. Kulisowej byli to: Leon Figura (1966-1990) i Bogusława Dziergas (1990-2002). Obecnie funkcję prezesa pełni Agata Kąkol (od 2002 r.).

Uroczystość zgromadziła wielu gości, m.in. przedstawicieli Okręgu Śląskiego ZNP, Prezesów Oddziałów ZNP z Żywiecczyzny, przedstawicieli Solidarności Powiatu, Dyrektora Delegatury KO w Bielsku-Białej - Józefa Szczepańczyka i wizytatorów Ilonę Włoch i Annę Stachewicz, Wójta Gminy Radziechowy -Wieprz wraz z przedstawicielami Rady Gminy a przede wszystkim członków ZNP - nauczycieli i pracowników placówek oświatowych gminy a także emerytowanych pracowników szkół i przedszkoli. Nielicznie przybyli dyrektorzy szkół z terenu gminy.

W budynku KO w Brzuśniku, gdzie odbyła się uroczystość od grudnia br. mieści się siedziba Zarządu Oddziału. Na uroczystości wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP - J. Lincer i prezes ZNP Radziechowy-Wieprz A. Kąkol wręczyły przyznane przez ZG ZNP Złote Odznaki ZNP. Oddział ustanowił pamiątkowy medal upamiętniający Jubileusz 100-lecia ZNP, który wręczała wiceprezes D. Ryżka. Otrzymano liczne listy gratulacyjne m.in. od ZG ZNP w Warszawie, Okręgu Śląskiego ZNP, Władz Gminy i Powiatu.

Nie zabrakło również elementu rozrywkowego. Najwdzięczniejszymi, bo najmłodszymi uczestnikami imprezy była grupa przedszkolaków z Przedszkola w Wieprzu, która pod opieką L. Pawlus, A. Juraszek i B. Dudek przywitała wszystkich zebranych piosenką. Oprawę artystyczną przygotowała F. Zawada i A. Waliczek wraz z uczennicami klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku, krótkim montażem muzyczno – poetyckim zatytułowanym „Światło nadziei” wprowadziły gości w liryczno refleksyjny nastrój. Gościnnie wystąpiły także uczennice Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu, które pod kierunkiem B. Dziergas przygotowały wspaniały układ taneczny. Sekcja emerytów i rencistów przygotowała wystawę swojej twórczości i zaprezentowała kronikę swojej działalności. Dokumentację fotograficzną sporządził dyr. GOK - M. Jurasz. Wystawny poczęstunek przygotowały Panie z KGW pod czujnym okiem Czesławy Kłusak. Jednym z punktów programu była niespodzianka, którą okazał się koncert zespołu NIE WYCHYLAJ SIĘ z Jeleśni z repertuarem poezji śpiewanej, choć nie tylko.

Punktem kulminacyjnym imprezy było oficjalne otwarcie, z inicjatywy ZO ZNP i dzięki przychylności Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz Aleksandra Kaletki oraz Sekretarza Gminy Macieja Krakowińskiego, Międzyszkolnego Klubu Nauczyciela z siedzibą w Domu Kulturalno – Oświatowym w Brzuśniku. Odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi i przekazanie kluczy.

Działalność MKN adresowana będzie przede wszystkim do środowiska nauczycieli, a służyć ma zarówno integracji szkół, jak i ich rozwojowi oraz wzbogacaniu ich dorobku. Głównym zamierzeniem jest aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym gminy oraz powiatu. Planowane są liczne imprezy, realizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W dalszym ciągu prowadzony będzie PIK-Punkt Informacyjno Konsultacyjny skupiający ekspertów MEN oraz przedstawicieli ZNP.


WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
(A.W.)

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl