Ankieta nt. sytuacji Seniorów na Żywiecczyźnie

dodano: czwartek, 18 października 2018 r.
Żywiecka Fundacja Rozwoju realizuje projekt: "Działaj bez limitu!" poświęcony tematyce senioralnej. W trakcie projektu, podczas rozmów z Seniorkami i Seniorami, wyłonił się temat diagnozy, pod hasłem: "Sytuacja Seniorów na Żywiecczyźnie". Z tego też powodu robimy obecnie badanie ankietowe on line.


Link do ankiety:

https://zfr.org.pl/co-robimy/co-robimy/projekty-aktualne/dzialaj-bez-limitu/wydarzenia-przed-nami/ankieta-line-dla-seniorow

Materiał zostanie udostępniony do korzystania zarówno NGO jak i JST.

Z poważaniem,
--
Anna Barabasz
Koordynatorka projektów
Żywiecka Fundacja Rozwoju | Zywiec Development Foundation biuro | office: ul. Handlowa 5, 34-300 Żywiec, Poland
siedziba: ul. Niwy 8, 34-300 Żywiec, Poland nr 0000146021 KRS / VIII Wydział Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej
NIP: 553-22-50-674
tel. | phone: +48 33 475 44 77
tel. kom. | cell: +48 509 832 941
http://zfr.org.pl

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl