Badanie EU-SILC

dodano: wtorek, 23 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

 

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach przekazujemy ogólny plakat o badaniu ankietowym EU-SILC (Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności) przeprowadzanym w dniach od 23 kwietnia do 28 czerwca 2019 r.

 

Katarzyna Borkowska
Starszy statystyk informatyk

Śląski Ośrodek Badań Regionalnych

ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
tel. +48 32 779 12 00

sekretariatUSKCE@stat.gov.pl
katowice.stat.gov.pl


Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl