Centrum Edukacji Ekologicznej: Praca wre i widać zmiany!

dodano: poniedziałek, 29 czerwca 2020 r.

Gmina Radziechowy-Wieprz realizuje projekt o wartości: 1 395 758,27 zł

pod nazwą:

"Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie

brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz"

współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach realizacji projektu zostanie utworzone Centrum Edukacji Ekologicznej - w części

budynkutzw. „Okrąglaka” przy ul. Nad Sołą w Wieprzu oraz zostaną wykonane działania

przyrodnicze i przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna.


Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl