Czy wiecie, jakie odpady możecie oddać do PSZOK? Mamy dla Was podpowiedź!

dodano: czwartek, 29 sierpnia 2019 r.

Możecie tam oddać:

- odpady segregowane (w workach) poza terminami wskazanymi w harmonogramie,

- chemikalia, farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych,

- leki i opakowania po nich,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - do 1500 kg na rok na nieruchomość

- opony z samochodów osobowych, nie więcej niż 4 sztuki,

- odpady zielone (np. zgrabione liście, skoszona trawa),

- odpady remontowo-budowlane - do 350 kg na rok na nieruchomość.


Co oznacza skrót PSZOK?

PSZOK - to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - miejsce,
do którego możesz bezpłatnie zawieźć swoje posegregowane odpady.

PAMIĘTAJ! Odpady dostarczane do PSZOK muszą być selektywnie zebrane, co oznacza, że odpady
wymagające opakowania powinny być dostarczone w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych)
opakowaniach lub workach.


Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl