Delegacja Gminy Radziechowy - Wieprz w Gminie Mieroszów

dodano: środa, 8 lutego 2006 r.
W dniu 4 do 5.02.2006 rok na zaproszenie Burmistrza Mieroszowa (dolnośląskie) Andrzeja Laszkiewicza przebywała delegacja Gminy Radziechowy- Wieprz. Delegacja w składzie Wójt Aleksander Kaletka, Przewodniczący Edward Dudek, Skarbnik Barbara Pietrysko, zapoznała się ze strategią Rozwoju Gminy Mieroszów.

Gmina Mieroszów położona jest w Powiecie Wałbrzyskim. Jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 76,17 km2. Obszar gminy zamieszkuje 7530 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 9 miejscowości; miasto Mieroszów oraz 8 sołectw ( Golińsk, Kowalowa, Łączna, Nowe Siodło, Sokołowsko, Różana, Rybnica Leśna-Kamionka, Unisław Śląski ). Graniczy z Republiką Czeską posiada 3 przejścia graniczne, 46 % obszarów to lasy. Gmina Mieroszów jest gminą otwartą i przyjazną, prowadzi bardzo owocną współpracę z partnerami z kraju i z zagranicy. Kontakty z Duńczykami, Niemcami, Norwegami i Czechami zapoczątkowano w latach 80-tych. Gmina otrzymała dwukrotnie Certyfikat „Gmina Fair Play 2004 i 2005”, a Burmistrz Andrzej Laszkiewicz Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego. Wieloletni plan inwestycyjny uwzględnia w nich potencjalne źródła finansowania z funduszy strukturalnych Uni Europejskiej, WFOŚiGW, Programu Sapard oraz MENS. Przedstawiciele naszej gminy zapoznali się ze strukturą urzędu oraz nowo powstającymi obiektami tj. Budowa zespołu szkół Gimnazjum + SP z salą gimnastyczną i boiskami. Zwiedzili takie obiekty jak oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorami ogółnospławowymi, ujęcia wodne. Wiaty turystyczne w oparciu o technologie duńskie, wyciąg narciarski, drogi wraz z chodnikami i oświetleniem. W niedzielę delegacja wystartowała w XXVIII Biegu Gwarków w którym wystartowało 400 zawodników z Polski i Czech.

Mieliśmy okazję zobaczenia organizacji tej dużej imprezy sportowo- rekreacyjnej. I tak cała nasza ekipa wypadła bardzo dobrze, wśród kobiet VIP na 5000 m Barbara Pietrysko była pierwsza, a Irena Dudek czwarta, natomiast wśród mężczyzn na tym samym dystansie Edward Dudek był pierwszy, Aleksander Kaletka szósty. Ponadto w biegu dzieci Weronika Dudek była druga, Natalia 8 a siostra blizniaczka Ewa 10, natomiast Sebastian w biegu na 10 km zajął 9 miejsce, a rodzina Dudków okazała się najlepsza.

Podczas dekoracji  władze gminy przekazały drobne upominki dla organizatorów; tj. Prezydenta Wałbrzycha Piotra Kruczkowskiego, Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza, oraz dla czterech uczestników Biegu Gwarków, którzy po raz XXVIII wystartowali w tym biegu. Wśród zawodników którzy startowali we wszystkich edycjach tego biegu znalazł się również Edward Dudek, pozostali to Barbara Bator, Józef Żuk i Adam Maczuga. Ponadto Edward Dudek został wyróżniony paterą w roku 60- lecia sportu w Wałbrzychu za wieloletni wkład pracy i zaangażowanie w propagowanie idei Biegu Gwarków najstarszej imprezy cyklicznej regionu Wałbrzyskiego.

Edward Dudek

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl