DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W ROKU 2019

dodano: czwartek, 30 maja 2019 r.
W okresie wakacyjnym na terenie gminy Radziechowy-Wieprz organizowany będzie dyżur przedszkoli, który odbędzie się w dwóch placówkach.

 

Miesiąc
dyżuru

Nazwa przedszkola
dyżurującego

Adres dyżuru

Telefon kontaktowy

lipiec

Publiczne Przedszkole
w Wieprzu

Wieprz
ul. Figurów 596
34-382 Bystra

33 867 54 72

sierpień

Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach

Radziechowy
ul. Świętego Marcina 740
34-381 Radziechowy

33 867 62 24

 

Procedura obowiązująca przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola na okres wakacji

1. Zgłoszenie dziecka do przedszkola dyżurującego odbywa się w terminie od 27 maja 2019r. do 10 czerwca 2019r.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) pobierają kartę zgłoszenia w swoim macierzystym przedszkolu.
3. Wypełnioną kartę zgłoszenia rodzice (opiekunowie prawni) osobiście składają w wybranym, spośród wskazanych w planie dyżurów, przedszkolu.
4. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor.
5. Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu jest opłacenie zaliczki na wyżywienie w terminie do 19 czerwca 2019 r. w przedszkolu dyżurującym.
6. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

 

Warunkiem zorganizowania dyżuru wakacyjnego jest zapisanie minimum 20 dzieci na jeden turnus. Jeśli rodzice nie zgłoszą w wyznaczonym terminie minimalnej liczby dzieci dyżur będzie odwołany. Jednakże ostateczną decyzję o funkcjonowaniu przedszkola wakacyjnego w pomniejszonej grupie i o ewentualnym zwiększeniu koszów wyżywienia podejmuje Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Organem prowadzącym.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl