Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje:

dodano: piątek, 19 czerwca 2020 r.

Ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA – informujemy, że WYDAWANIE ŻYWNOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w miesiącu czerwiec 2020 r. odbywać się będzie w następujących terminach:

22 czerwca  2020 r. ( poniedziałek ) w  godz. 10:00 - 15:00  
mieszkańcy sołectw:  RADZIECHOWY, PRZYBĘDZA, BRZUŚNIK

23 czerwca  2020 r. ( wtorek)  w godz. 10:00 - 15:00  
mieszkańcy sołectw: WIEPRZ, JUSZCZYNA,  BYSTRA  

Bardzo prosimy, by po żywność zgłaszały się pojedyncze osoby (bez zabierania ze sobą dzieci).  Osoby starsze uprawnione do odbioru niniejszej żywności  (w celu zapewnienia im  większej  ochrony)  prosi się o upoważnienie innych członków rodziny do odbioru należnych produktów. Prosimy także o postępowanie zgodnie z wskazaniami udzielanymi przez strażaków i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Kierownik GOPS
Radziechowy-Wieprz
Maria Skolarz

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl