II Gminny Turniej Wiedzy Dla Przedszkolaków - 2018

dodano: poniedziałek, 26 marca 2018 r.
22.03. 2018r. w sali Domu Ludowego w Wieprzu odbył się II Turniej Wiedzy Ekologicznej Dla Przedszkolaków - 2018. Organizatorem konkursu było Publiczne Przedszkole w Wieprzu oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy - Wieprz.

Nagrody dla dzieci ufundowali:
- Nadleśnictwo Węgierska Górka,

- Firma PIOTR PLAST,
- Pan Janusz Słowy radny Gminy Węgierska Górka,
- GCKPT Radziechowy - Wieprz,
- oraz Publiczne Przedszkole w Wieprzu.

Zmagania uczestników obserwowali i oceniali zaproszeni goście: Pan Maciej Mika Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz, Pani Małgorzata Piela Kierownik Referatu Oświaty Gminy Radziechowy - Wieprz, Pani Agnieszka Biegun Dyrektor GCKPT Radziechowy - Wieprz, przedstawiciel Nadleśnictwa Węgierska Górka - specjalista d/s edukacji Pan Władysław Żółty oraz Pani Adrianna Kupczak.

 

Głównymi celami turnieju było:

 1. usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy ekologicznej dzieci zdobywanej w ciągu roku szkolnego w ramach zajęć edukacyjnych;
 2. kształcenie aktywnej postawy członka zespołu zaangażowanego we wspólne działania;
 3. popularyzacja treści ekologicznych wśród innych przedszkoli;
 4. rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania i szacunku dla przyrody.
 5. integracja dzieci z innych placówek przedszkolnych, wymiana doświadczeń, zdrowa rywalizacja, wspólna zabawa.

Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn z placówek oświatowych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz. W czasie rozgrywek przedszkolaki brały udział w 5 konkurencjach:

 1. „Mądra głowa” - rozwiązywanie zagadek ekologicznych,
 2. „Sprawny ekolog” - zgniatanie butelek plastikowych,
 3. „Bank wiedzy” - układanie cyklów rozwojowych wybranych zwierząt,
 4. „Zaradny przyrodnik” - segregacja śmieci,
 5. „Świat w kawałkach” - układanie puzzli tematycznie związanych z porami roku lub wybranym środowiskiem przyrodniczym.

Zadania poprawnie wykonane były premiowane punktami w formie jabłek, które drużyny zbierały do pięknych wiosennych koszy.

Wszystkie drużyny wykazały się ogromną wiedzą na temat otaczającej nas przyrody oraz sposobów dbania o nią, a także umiejętnością pracy zespołowej. Rywalizacja była bardzo emocjonująca i trwała do ostatnich chwil turnieju.  W wyniku rozgrywek wyłoniono I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

I miejsce zdobyła drużyna z Oddziału Przedszkolnego w Wieprzu, której opiekunami były Panie  Barbara Dudek i Małgorzata Słowy

II miejsce zdobyły dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Brzuśniku – z wychowawczynią Panią Barbarą Drewniak

Natomiast III miejsce zdobyły dzieci z Publicznego Przedszkola w Wieprzu, przygotowane do turnieju przez Panią Alicję Jakubiec oraz Joannę Jasek - Pacynę.

Pozostałe drużyny:

 • z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybędzy,
 • z Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach - ul. Główna
 • z Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach - ul. Św. Marcina,
 • z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Juszczynie
 • oraz z Przedszkola Publicznego im. Jana Pawła II w Bystrej otrzymały wyróżnienia.

 

Każda drużyna za udział w turnieju została nagrodzona pięknymi prezentami.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy i zaangażowania. Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali swoich wychowanków do udziału w turnieju. Mamy nadzieję, że również w przyszłości będziemy mogli liczyć na tak liczny udział przedszkolaków w przedsięwzięciach organizowanych przez naszą placówkę.

Serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę sponsorów nagród oraz Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz Panu Maciejowi Mice za bezpłatne udostępnienie sali Domu Ludowego.

Na zakończenie dziękujemy także nauczycielom Publicznego Przedszkola w Wieprzu - Pani Barbarze Dudek, Monice Duraj oraz Małgorzacie Słowy, które przygotowały z tej okazji piękne przedstawienie pt. "O wędkarzu i smutnej rybce", a także prowadziły poszczególne konkurencje turnieju.

Organizatorzy  II Gminnego Turnieju Wiedzy Ekologicznej
dla Przedszkolaków – 2018

 

Obszerna relacja z turnieju na stronie internetowej naszej placówki, zapraszamy do obejrzenia www.ppwieprzszkolnastrona.pl

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl