Informacja na temat ogłoszonych naborów na projekty grantowe - LGD ''Żywiecki Raj''

dodano: czwartek, 10 października 2019 r.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj" zaprasza podmioty z terenów wiejskich powiatu żywieckiego do składania wniosków w terminie 14 - 29 października 2019 roku w ramach dwóch ogłoszonych projektów grantowych:

- NOWE FORMY REKREACJI I WYPOCZYNKU – ogłoszenie o naborze:
http://www.zywieckiraj.pl/projekty-grantowe-3/ogloszenia/353-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-powierzenie-grantu-nr-2-2019-g-nowe-formy-rekreacji-i-wypoczynku

 

- KAMPANIE ŚRODOWISKOWE – ogłoszenie o naborze:
http://www.zywieckiraj.pl/projekty-grantowe-3/ogloszenia/352-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-powierzenie-grantu-nr-3-2019-g-kampanie-srodowiskowe

 

Wsparcie w postaci grantów w wysokości nie wyższej niż 50 tys. zł można pozyskać:

- w projekcie grantowym NOWE FORMY REKREACJI I WYPOCZYNKU na rozwój infrastruktury turystycznej, stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, rozwój różnych form infrastruktury służącej rekreacji (np. place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne), zadania służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej,

- w projekcie grantowym KAMPANIE ŚRODOWISKOWE na działania proekologiczne, ochronę zasobów przyrodniczo-środowiskowych, rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu, promujące zasoby przyrodnicze, promocję i rozwój infrastruktury do wytwarzania energii odnawialnej, centra edukacji ekologicznej.

Wszelkich informacji udziela Biuro LGD pod nr tel. 570 754 821

 

Magdalena Haase
Kierownik biura LGD „Żywiecki Raj"
e-mail: magda.h@zywieckiraj.pl

Stowarzyszenie  - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj"
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

tel. + 48 33 475 48 21  + 48 570 754 821

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj" ul. Królowej Jadwigi 6, 34–325 Łodygowice reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej o adresie: http://www.zywieckiraj.pl/

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl