Informacja o stypendium dla Danuty Błaszczyk!

dodano: czwartek, 9 stycznia 2020 r.

Pragniemy poinformować, że Danuta Błaszczyk, instruktor tańca ludowego, wieloletnia tancerka Zespołu Pieśni i Tańca "Jodełki" oraz Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta Żywca "Ziemia Żywiecka", pasjonatka i działaczka na rzecz folkloru, uzyskała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu upowszechniania kultury na 2020 r. na realizację projektu pod nazwą "Popularyzacja tańca ludowego z regionu Żywiecczyzny i Rzeszowa w różnych grupach wiekowych".

Założeniem projektu jest opracowanie programu tańców i zabaw z okolic Żywiecczyzny dla grupy przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz opracowanie choreografii tańców z okolic Rzeszowa i Przeworska dla młodzieży i dorosłych. Projekt będzie realizowany przy ścisłej współpracy z ZPiT "Jodełki" z Radziechów. Powstałe choreografie zostaną zaprezentowane na finałowym koncercie w Domu Ludowym w Radziechowach w czerwcu 2020 roku. Opracowania powstałe w ramach projektu zostaną w całości przekazane i udostępnione ZPiT "Jodełki", co umożliwi ich prezentację nie tylko na scenach krajowych ale również na arenie międzynarodowej.

W projekcie może wziąć udział każdy, kto chce wspierać i upowszechniać polską kulturę ludową. Nauka tańca prowadzona przez P. Danutę Błaszczyk odbywać się będzie w Domu Ludowym w Radziechowach. Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbędzie się 20.01.2020:
- dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne - godzina 17:00
- młodzież i dorośli - godzina 18:00

Zapraszamy do wspólnego udziału w projekcie!

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl