Informacja o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz

dodano: wtorek, 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odnośnie planów przeprowadzenia

zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz  informuje, iż w dniach:

1 lipca 2020 – sołectwo Przybędza,

2 lipca 2020 – sołectwo Radziechowy,

nastąpi odbiór ww. odpadów.

          
  W związku z rygorystycznymi warunkami odbioru i utylizacji informujemy, że
niekompletne urządzenia
nie będą odbierane,
dlatego w interesie mieszkańców jest dopilnowanie,
by osoby trzecie nie dokonały ich demontażu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny proszę wystawić przed godz. 7.00 rano.

Zbiórkę prowadzić będzie firma Piotr-Plast z Przybędzy, oznakowanymi pojazdami.

 

UWAGA: Zbiórka odbyła się już:

8 czerwca 2020 – sołectwo Bystra oraz sołectwo Brzuśnik

9 czerwca 2020 – sołectwo Juszczyna

10 czerwca 2020 – sołectwo Wieprz

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl