INFORMACJA W SPRAWIE ZBIOROWEJ KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ NA TERENIE GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

dodano: czwartek, 13 lutego 2020 r.

W związku z nierzetelnymi informacjami rozpowszechnianymi przez jedną z firm realizującą usługę komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy informujemy, że:

  1. Gmina nie zamierza likwidować komunikacji zbiorowej w żadnym z naszych sołectw. Trwają natomiast prace optymalizacyjne, dostosowujące obowiązujący rozkład jazdy MZK do aktualnych potrzeb gminy i jej mieszkańców.
  2. Planowane jest uruchomienie nowych połączeń MZK w Sołectwie Juszczyna, z których skorzystają także inne sołectwa np.: Bystra.
  3. Uruchomienie kursów do Juszczyny nie jest wymysłem wójta czy też rady gminy lecz odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców tego sołectwa, wielokrotnie wyrażane na zebraniach wiejskich i w pismach do Urzędu Gminy.
  4. Gmina nie ogranicza ani nie zabrania prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty prywatne, działające na zasadach konkurencji, świadczące określone usługi (w tym przewozowe).

 

Rozpowszechnianie dezinformacji, powodujących obawy i niepokój mieszkańców, należy uznać za nieodpowiedzialne.

W odniesieniu do stwierdzeń, które naruszają dobre imię gminy, w szczególności jej organów stanowiących i wykonawczych, planowane jest zastosowanie odpowiednich środków przewidzianych prawem. 

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl