Informacje dotyczące programu Czyste Powietrze

dodano: środa, 2 września 2020 r.

 

 


 

Zachęcamy do korzystania z Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

na którym znajdą Państwo informacje dotyczące programu Czyste Powietrze -

https://portal.wfosigw.katowice.pl.

 

Ponadto na oficjalnej stronie internetowej programu Czyste Powietrze -

www.czystepowietrze.gov.pl,  znajduje się najnowsza broszura informacyjna, w zakładce „Do pobrania”.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl