Inicjatywa lokalna - chodnik w Przybędzy

dodano: piątek, 28 września 2018 r.
Projekt o nazwie ,,Przebudowa chodnika przy ul. 3 Maja w miejscowości Przybędza - od ulicy Sadowej w górę sołectwa” realizowany na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz

Miło nam poinformować mieszkańców Przybędzy, jaki i całej Gminy Radziechowy-Wieprz, że przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych zrealizowano zadanie:

,,Przebudowa chodnika przy ul. 3 Maja w miejscowości Przybędza
- od ulicy Sadowej w górę sołectwa”

 

Wnioskując o dofinansowanie przebudowy chodnika wzdłuż ulicy 3 Maja przedstawiono do dofinansowania następujące prace na powierzchni ok. 384 m²:
- rozebranie nawierzchni chodnika z masy asfaltowej;

- rozebranie krawężnika drogowego;
- wykonanie korytowania;
- wywóz ziemi i gruzu na odległość do 10 km;
- podbudowa z tłucznia kamiennego;
- ułożenie krawężników na ławie betonowej;
- ułożenie obrzeża betonowego na betonie;
- ułożenie kostki betonowej szarej.

Zadanie to zostało w całości zrealizowane.

 

DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI OPERACJI:

Montaż finansowy realizacji zadania:

Całkowita wartość realizacji zadania brutto 63 495,08 zł

Własne środki finansowe Wnioskodawcy przeznaczone na realizację zadania 33 495,08zł zł (fundusz sołecki Przybędzy)

Pomoc finansowa ze środków budżetu województwa na realizację zadania 30 000 zł

Wskaźnik procentowy wysokości wnioskowanej pomocy finansowej ze środków budżetu województwa w odniesieniu do kosztu (całkowitej wartości) realizacji zadania brutto podany w (%) 47,25%

 

Dzięki przebudowie chodnika mieszkańcy Przybędzy i odwiedzający miejscowość goście mogą w bezpieczny sposób poruszać się po  terenie miejscowości. Poniżej prezentujemy najmłodszych mieszkańców Przybędzy korzystających z nowego chodnika.

 


Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl