Konkurs na wykonanie budki lęgowej dla ptaków, domku dla pożytecznych owadów lub domku dla nietoperzy!

dodano: środa, 22 lipca 2020 r.


Konkurs polega na wykonaniu budki wiszącej lub stojącego dla pożytecznych owadów.
Oznacza to, że uczestnik konkursu może wykonać:
- budkę lęgową dla ptaków,
- domek dla pożytecznych owadów,
- lub budkę dla nietoperzy.

 

W konkursie może wziąć udział każdy: mały i duży mieszkaniec Gminy Radziechowy-Wieprz

REGULAMIN KONKURSU NA BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW,
HOTEL DLA OWADÓW LUB NIETOPERZY
- pobierz REGULAMIN


ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy, Wieprz 700
tel. 33 860 15 79, e-mail: konkurs@gmail.com, gckptrw@gmail.com

 

CELE KONKURSU:

 • kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony przyrody,
 • zapoznanie z różnorodnością gatunkową na terenie łęgów w Wieprzu
 • integracja międzypokoleniowa poprzez włączenie dzieci i dorosłych podczas realizacji zadań,
 • uwrażliwianie uczestników na potrzebę pomocy ptakom, owadom, nietoperzom przez utworzenie dla nich nowych miejsc lęgowych.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:

 • konkurs polega na zbudowaniu budki lęgowej dla ptaków, owadów lub nietoperz z zaangażowaniem innych członków rodziny (np. taty, dziadka),
 • prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów konkursu i zostaną zawieszone na terenie łęgów w Wieprzu
 • wraz z pracą należy oddać kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą przetwarzanie danych osobowych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDOWY BUDEK:

 • mogą być wykonane z drewna lub drążonych pni drzew,
 • twórczy budek w pierwszej kolejności powinni skupić się nad funkcjonalnością powstałej budki oraz jej użytecznością dla przyszłych mieszkańców
 • dopuszczamy dekorowanie budki z zewnątrz w postaci malunków lub rzeźbień
 • budka powinna być otwierana, aby było możliwe uprzątnięcie jej wnętrza.

OCENA PRAC:

 • jury przy ocenie będzie brać pod uwagę: solidność, estetykę, funkcjonalność budki i pomysłowość.
 • jury będzie oceniało prace w trzech kategoriach tematycznych: budki lęgowe dla nietoperzy, budki lęgowe dla ptaków oraz budki dla owadów.
 • przewidziana jest ocena wszystkich prac w jednej kategorii wiekowej. Zachęcamy do przygotowania pracy całą rodziną!

TERMIN:

 • wykonane budki składamy do 31 sierpnia w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz.
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystym zakończeniu projektu „Ocalić Łęgi”
 • dla zwycięzców w kategoriach wiekowych przewidywane są nagrody rzeczowe.
Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl