KONWENT BURMISTRZA I WÓJTÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ

dodano: środa, 4 października 2017 r.
W dniu 2 października 2017 roku na zaproszenie Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty oraz Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz Macieja Mika odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego.

Konwent odbył się w Domu Wielofunkcyjnym w Brzuśniku 233. Udział w konwencie wzięli również zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Radny Powiatowy Jan Witkowski, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Józef Bednarz, Przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Komendy Powiatowej Policji w Żywcu Podinspektor Michał Łukasik, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu Andrzej Graca, Mirosław Wilga Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Monika Cebrat Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Kotajny, Henryk Cebrat Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żywcu, Piotr Budzisz Koordynator projektu „Monitoring środowiska dla Powiatu Żywieckiego”.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika, a poprowadził Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

Obrady rozpoczęły się od przedstawienia informacji przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żywcu nt. inwentaryzacji barier architektonicznych na terenie Żywiecczyzny. Informacje przedstawił i omówił przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Henryk Cebrat.

Następnie omówiono zasady funkcjonowania klastra energetycznego – referował Pan Piotr Budzisz z Klastra Energii.

Przedstawiono założenia do projektu pod nazwą „Monitoring środowiska dla Powiatu Żywieckiego”. Założenia zostały przedstawione i omówione przez Pana Mirosława Wilga – Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Na zakończenie omówiono sprawy bieżące, między innymi: kwestie dotyczące bezpańskich psów na terenie Gmin Powiatu Żywieckiego, sprawy dotyczące dofinansowań unijnych do kotłów centralnego ogrzewania.

Konwent zakończył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata wraz z Wójtem Gminy Radziechowy-Wieprz Maciejem Mika.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl