Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie

dodano: piątek, 27 września 2019 r.
"Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)". W spotkaniu weźmie udział pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

Termin i miejsce:
Termin: 8 październik  2019 r.
Godziny szkolenia: 10.00-14.00
Miejsce:  Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

Tematyka szkolenia:
Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie:
1.    Uzupełnienie rejestru zamówień i postępowań o dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku o płatność.
2.    Przygotowanie wniosku o płatność.
3.    Baza uczestników projektu – PEFS.
4.    Baza personelu Projektu.

Uczestnicy mają możliwość pracy na komputerach, co wzmacnia warsztatowy charakter szkolenia. W związku z powyższym osoby biorące udział w szkoleniu proszone są o zabranie własnych laptopów. Zapewniamy dostęp do Internetu.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
tel.: 33/4960201, 33/4750135;
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie
Romana Skalna
Specjalista ds. funduszy europejskich
Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 49-60-201; 33 47-50-135
lpibielsko@bcp.org.pl  
www.bcp.org.pl

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała
www.bcp.org.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest czynny w dni robocze:
w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie e-maila na adres: monitoringpunktow@miir.gov.pl
Zasady przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych znajdują się  w zakładce Kontakt LP

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl