Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie i spotkanie

dodano: wtorek, 30 kwietnia 2019 r.

Szkolenie pt.: „Jak przygotować wniosek o dotację na start”.  Zaproszenie kierujemy do osób, które są zainteresowane wsparciem w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin spotkania: 09 maja 2019 r.
Rejestracja w godzinach: 8.30-9.00
Godz. spotkania: 09.00 – 15.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

Omówione zostaną:
- Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
- Dokumentacja związana z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków;
- Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie: przedmiot działalności, motywacja i doświadczenie zawodowe, posiadany potencjał do rozpoczęcia działalności gospodarczej, plan marketingowy (opis produktów, dostawców, odbiorców, konkurentów), plan finansowy działalności (niezbędne nakłady), analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, analiza SWOT, wymagane załączniki.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.


Spotkanie pt.: „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków o dofinansowanie”. Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Termin spotkania: 29 maja 2019 r.
Rejestracja w godzinach: 09.30-10.00
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

Omówione zostaną:
- Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
- Dokumentacja związana z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków oraz omówienie zawartości merytorycznej Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.


Udział w szkoleniu i spotkaniu  jest BEZPŁATNY


kontakt :

Romana Skalna

Specjalista ds. funduszy europejskich
Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 49-60-201; 33 47-50-135
lpibielsko@bcp.org.pl  
www.bcp.org.pl

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała
www.bcp.org.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest czynny w dni robocze:
w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Pozdrawiam
----------------------------------------------------------------
Bogusława Budny

Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33/49-71-483
b.budny@um.bielsko.pl
http://rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/  

 
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Urzędu Miasta Bielska-Białej dostępne są pod następującymi adresami: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,45951

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl