LPI w Bielsku- Białej zaprasza na spotkanie.

dodano: poniedziałek, 27 maja 2019 r.
Spotkanie pt.: Wsparcie unijne dla przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie pt.: „Wsparcie unijne dla przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym”.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

Zaproszenie kierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 na udział w targach, na badania, innowacje i rozwój firmy.

Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Termin i miejsce spotkania: 
Termin spotkania: 18 czerwca 2019 r.  
Rejestracja w godzinach: 9.30-10.00
Godz. spotkania: 10.00-13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)


Tematyka spotkania:

  1. Omówienie działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem nowego działania dotyczącego udziału w targach i wystawach międzynarodowych (działania 1.2, 3.2, 3.3 oraz 3.5.3) – wystąpienie przedstawiciela ŚCP.
  2. Możliwości dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (m.in. Bony na innowacje, Ochrona własności przemysłowej, Design dla przedsiębiorców, Kredyt na innowacje technologiczne).
  3. Oferta preferencyjnie oprocentowanych instrumentów finansowych na rozwój działalności gospodarczej w województwie śląskim.

 

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie
Romana Skalna
Specjalista ds. funduszy europejskich
Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 49-60-201; 33 47-50-135, lpibielsko@bcp.org.pl, www.bcp.org.pl

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała, www.bcp.org.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest czynny w dni robocze:
w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie e-maila na adres: monitoringpunktow@miir.gov.pl

Zasady przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych znajdują się w zakładce Kontakt LPI

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl