Most w Juszczynie już przejezdny!

dodano: czwartek, 15 grudnia 2016 r.
W piątek 9 grudnia 2016r w Juszczynie Starosta Żywiecki Andrzej Kalata dokonał uroczystego odbioru wyremontowanego obiektu mostowego.

Dotychczas istniejący most znajdował się w złym stanie technicznym i nie posiadał odpowiednich parametrów użytkowych, dlatego konieczne było jak najszybsze przeprowadzenie jego przebudowy.

Przebudowa polegała na rozbiórce istniejącego ustroju nośnego oraz filara nurtowego, a następnie budowie jednoprzęsłowego ustroju nośnego uwzględniającego poszerzenie przekroju użytkowego na obiekcie (poszerzenie jezdni z 5,00 m do 5,50m, wykonanie jednostronnego chodnika oraz wyniesionego pobocza technicznego). W ramach inwestycji dokonano również korekty niwelety obejmującej obiekt mostowy oraz obustronne dojazdy.

Nowy obiekt wykonany został na klasę obciążenia „A”- 50 ton. (wg PN-85/S-10030), w związku z czym ze stałej organizacji ruchu zostaną usunięte ograniczenia tonażowe do 8 ton dla użytkowników.

Wykonawcą inwestycji była Firma Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, a wartość zadania wyniosła 736.572,83 zł brutto – zadanie finansowane z budżetu Powiatu Żywieckiego oraz współfinansowane z Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa.

W odbiorze mostu uczestniczyli, między innymi: ks. Andrzej Zawada, Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny, Członkowie Zarządu Powiatu Żywieckiego, Radni Powiatu Żywieckiego, Radni Rady Gminy Radziechowy-Wieprz , Sołtys sołectwa Juszczyna, zaproszeni goście, przedstawiciele Firmy Eurovia Polska S.A. oraz okoliczni mieszkańcy.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl