Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie

dodano: środa, 22 maja 2019 r.
Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia w kilku etapach cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

W 2019, w konkursie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, za najbezpieczniejsze gospodarstwo w regionie częstochowskim uznano gospodarstwo Państwa Emilii i Dariusza Płuszków z Mykanowa, w gminie Mykanów, w powiecie częstochowskim.

 

Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonym przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Organizowany jest przez KRUS, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konkurs wspierają także samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników, producenci środków produkcji dla rolnictwa.

 

Państwo Emilia i Dariusz Płuszkowie, prowadzą gospodarstwo o profilu roślinnym na powierzchni 220 hektarów. Uprawiają pszenicę, rzepak, jęczmień, kukurydzę, łubin. Na park maszynowy składa się 5 ciągników, 8 przyczep, 2 pługi, agregat uprawowo-siewny, opryskiwacz, 2 kombajny zbożowe, samochód ciężarowy. To gospodarstwo wielopokoleniowe. W gospodarstwie pracują Państwo Płuszkowie oraz ich dzieci a także rodzice Pana Dariusza.

Drugie miejsce przyznano Państwu Alinie i Bogdanowi Chudaszkom z miejscowości Łobodno w gminie Kłobuck, powiecie kłobuckim.

Na trzecim miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Państwa Eweliny i Sebastiana Stańczyków, z Białej Błotnej, w gminie Kroczyce, powiat zawierciański.

Postanowiono wyróżnić za udział gospodarstwa: państwa Joanny i Jacka Osadników – z miejscowości Piasek, w gminie Woźniki, powiat lubliniecki oraz  Grzegorza Barana – w miejscowości Grabiec, gmina Szczekociny, powiat zawierciański.

 

Zgodnie z regulaminem Konkursu, trzy najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne z tych eliminacji będą reprezentować region w wojewódzkim etapie XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2019. Finał wojewódzki odbędzie się 10 czerwca o godzinie 12.00 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Jego zwycięzca reprezentował będzie województwo śląskie w centralnym finale, podczas największej rolniczej wystawy plenerowej w Europie – AgroShow w Bednarach pod Poznaniem. Główną nagrodą centralnego etapu jest ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezesa KRUS.

 

Wszyscy uczestnicy, w tym wyróżnieni, otrzymali cenne nagrody, w postaci sprzętu elektrycznego, zestawy upominkowe. Nagrodzeni  - dodatkowo markowe zestawy narzędziowe, sprzęty gospodarstwa domowego, bądź markowy sprzęt elektryczny. Co cieszy – fundatorów cennych nagród przybywa.

W uroczystości wręczenia nagród wziął dziś udział wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

 

O konkursie

Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia w kilku etapach cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

W etapie regionalnym uczestniczyły gospodarstwa z terenu podległego Oddziałowi Regionalnemu KRUS w Częstochowie oraz Placówkom Terenowym KRUS w Kłobucku, Koniecpolu, Lublińcu, Myszkowie - czyli powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i częściowo zawierciańskiego.

Profesjonalnego audytu gospodarstw dokonała w tym roku specjalna komisja złożona z przedstawicieli KRUS, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Śląskiej Izby Rolniczej, Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

Podstawą oceny gospodarstw były stwierdzone zagrożenia wybranych elementów środowiska pracy tj. podwórza i obejścia gospodarstwa rolnego, budynków, stan techniczny schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń rolniczych używanych w gospodarstwie: ciągników, przyczep i innych maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych, elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze.

Dodatkowo zwracano uwagę na wydzielenie w gospodarstwie miejsca do wypoczynku i zabawy dzieci; posiadanie opracowanej oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy (dotyczy rolników zatrudniających pracowników najemnych); posiadanie atestowanych drabin; estetyka gospodarstwa; strefa ochronna (buforowa) wokół gospodarstwa; stosowanie technologii bezorkowej; promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym w środowisku lokalnym; udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa.

 

Prewencja się sprawdza  - spektakularne efekty

Efekty szeroko prowadzonej prewencji przez instytucje państwowe zajmujące się rolnictwem są znakomite, by nie powiedzieć spektakularne.

Wskaźniki wypadkowości pokazują, że w latach 2017-2018 województwo śląskie stało się tym obszarem, gdzie do wypadków w rolnictwie dochodzi najrzadziej na terenie kraju. I to pomimo, że województwo śląskie ma najmniej sprzyjające warunki do prowadzenia działalności rolniczej z powodu występowania tutaj górzystych terenów, obszarów zurbanizowanych i przemysłowych. Już teraz w niektórych miejscach ciągniki i kombajny rolnicze poruszają się po drogach miejskich.

W ciągu ostatnich dwóch lat, ilość wypadków wyraźnie w województwie śląskim spadła, osiągając za 2018 rok wskaźnik 5,2 wypadków na tysiąc ubezpieczonych rolników w OR KRUS w Częstochowie. Na terenie województwa śląskiego od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się o 32,7 proc. Ten spektakularny efekt jest możliwy dzięki długoletniej systematycznej pracy wielu instytucji, zwłaszcza tych które biorą udział w organizacji naszego konkursu.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl