Odwołanie zebrań wiejskich w miejscowościach Bystra, Brzuśnik, Wieprz

dodano: środa, 11 marca 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E


W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz z uwagi na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
jak i Wojewody Śląskiego dot. zagrożenia wirusem COVID-19 (koronawirus), 
zebrania wiejskie, które miały się odbyć w poszczególnych sołectwach tj:

17.03.2020r w miejscowości Bystra

18.03.2020r w miejscowości Brzuśnik

19.03.2020r w miejscowości Wieprz

zostają  odwołane


Z poważaniem

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika

Sołtys  Sołectwa Brzuśnik  Józefa Skolarz

Sołtys Sołectwa Wieprz Wiesław Kliś

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl