PATRON LEGIONISTA

dodano: czwartek, 8 listopada 2018 r.
6 listopada 2018r. w Przedszkolu im. Władysława Pieronka w Radziechowach miała miejsce uroczystość Święta Patrona Przedszkola. Wspólne świętowanie w przedszkolu zainicjowane zostało odśpiewaniem przez wszystkich zebranych 4-zwrotkowego hymnu narodowego oraz hymnu przedszkola „Hej, chłopcy juhasi!”, do którego słowa napisał Władysław Pieronek.

W roku Jubileuszu 100-lecia szczególnie uroczyście wspominamy tych, którzy w walce o odzyskanie niepodległości Polski przelewali własną krew. Wśród legionistów, którzy w 1914 roku wyruszali na front z żywieckiego Rynku był Władysław Pieronek, patron radziechowskiego przedszkola.  Przypomnijmy w tym miejscu piękne karty z życia Władysława Pieronka, syna radziechowskiej ziemi urodzonego w 1896r. Od 1912 roku dorastający Władysław uczestniczył w zajęciach i ćwiczeniach Polowej Drużyny „Sokoła” w Radziechowach, która prowadziła pracę ideową i niepodległościową wśród młodzieży. W  sierpniu 1914 roku wraz z grupą ochotników z Radziechów zaciągnął się do legionów. Na szlak bojowy wyruszył w składzie I Kompanii Żywieckiej i został przydzielony do 12 Kompanii 3  Pułku Piechoty II Brygady Legionów Polskich. Przeszedł z nią kampanię karpacko-bukowińsko-besarabską, walcząc pod Mołotkowem, Rafajłową i  Rokitną, oraz kampanię wołyńską, biorąc udział w  walkach pod Kostiuchnówką i Polską Górą. Latem 1916 roku dostał się do niewoli rosyjskiej i blisko dwa lata przebywał w  obozach jenieckich: w Darnicy, Koziatynie, Bielcu, Berdyczowie i Żytomierzu. Z  tego ostatniego udało mu się zbiec w lutym 1918 roku i po trzech miesiącach pieszej wędrówki powrócił do Radziechów w maju tego roku. Za służbę w legionach został odznaczony Krzyżem Niepodległości. Jego zasługi w odradzaniu się państwowości po 1918r. są nie do przeceniania: współzałożyciel Ogniska Związku Podhalan w Radziechowach, wójt zbiorowej gminy Zabłocie (w skład której wchodziły gromady: Zabłocie, Radziechowy, Leśna, Ostre, Słotwina i Sienna), naczelnik Rejonu Ochotniczych Straży Pożarnych w Radziechowach, wreszcie kronikarz i poeta ludowy. W czasie II wojny światowej w latach 1940-1945 wraz z całą rodziną w ramach Aktion  Saybusch został wysiedlony na Lubelszczyznę. Po powrocie do Radziechów  pracę na roli i zawodową łączył z aktywnością społeczną (melioracja, komitet budowy szkoły, prowadzenie kronik wielu instytucji). Pozostawił po sobie wiele okolicznościowych wierszy, sztuk góralskich, wspomnień i kronik (m. in. „ Radziechowy w tysiącleciu”, „Kronikę Radziechów do 1966r.”). Zmarł w 1974r. i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Radziechowach. Od 1 września 2016r. jest patronem radziechowskiego przedszkola.

6 listopada 2018r. w Przedszkolu im. Władysława Pieronka w Radziechowach miała miejsce uroczystość Święta Patrona Przedszkola. Wspólne świętowanie w przedszkolu zainicjowane zostało odśpiewaniem przez wszystkich zebranych 4-zwrotkowego hymnu narodowego oraz hymnu przedszkola „Hej, chłopcy juhasi!”, do którego słowa napisał Władysław Pieronek. Regionalne występy dzieci wzbogacone zostały prezentacją ukazującą uczestnikom spotkania postać patrona jako legionisty oraz jego zasługi dla odradzania się państwowości w naszym regionie po 1918r.  Zaproszonym gościom wręczone zostały pamiątkowe kolaże pt. „Nasz patron legionista”. Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość, a byli to: ksiądz biskup Tadeusz Pieronek i Mieczysław Pieronek (synowie Władysława Pieronka), ksiądz dziekan Piotr Pokojnikow, wójt Gminy Radziechowy- Wieprz Maciej Mika, dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach Jadwiga Śleziak, dyrektor Publicznego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie Małgorzata Samsel, dyrektor Gminnego Centrum Promocji Kultury Turystyki Agnieszka Biegun, Szymon Wróbel – reżyser filmu i autor książki pt. „Ojciec, czyli o Pieronku”,  sołtys Jadwiga Tlałka, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich: Krystyna Mieszczak i Jadwiga Szczotka, przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Strączek oraz kierownik muzyczny zespołu Grojcowianie Brygida Murańska, która jednocześnie zapewniła oprawę muzyczną uroczystości. Obecni byli też przedstawiciele rodziców przedszkolaków. Dziękujemy paniom Marcie Gibas i Ilonie Knapek (mamom naszych przedszkolaków) za pyszne ciasta, a pracownikom przedszkola za współorganizowanie świętowania. Właściwym w tym miejscu wydaje się przytoczenie fragmentu wystąpienia sprzed dwóch lat z okazji 90- lecia oraz nadania imienia przedszkolu:

„Władysław Pieronek uczynił wiele dla zachowania tradycji i historii Radziechów.
Naszą powinnością  jest kontynuowanie Jego dzieła i zachowanie pamięci o Nim.”

Małgorzata Kasperek - dyrektor Przedszkola
im. Władysława Pieronka w Radziechowach

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl