Dziś jest wtorek, 5 lipca 2022 r.
Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2021/2022

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2021/2022

W okresie wakacyjnym na terenie gminy Radziechowy-Wieprz organizowany będzie dyżur przedszkoli, który odbędzie się w następujących placówkach:

lipiec:
Publiczne Przedszkole w Juszczynie 
Adres: Juszczyna 275, 34-382 Bystra 
Telefon: 33 867 55 40 
nr konta bankowego na które należy wpłacić opłaty: 
21 8140 0009 0014 0012 2000 0030 (tytułem – opłata za dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka) 

sierpień:
Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach (Przedszkole na górze obok kościoła)
Adres: Radziechowy ul. św. Marcina 740, 34-381 Radziechowy
Telefon: 33 867 62 24
nr konta bankowego na które należy wpłacić opłaty:
05 8140 0009 0007 0191 2000 0040 (tytułem – opłata za dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka)

 


Procedura obowiązująca przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola na okres wakacji

 1. Zgłoszenie dziecka do przedszkola dyżurującego odbywa się w terminie od 8 czerwca 2022r. do 24 czerwca 2022r.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni pobierają kartę zgłoszenia w swoim macierzystym przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola bądź gminy.
 3. Wypełnioną kartę zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni składają w przedszkolu wskazanym w planie dyżurów (jeśli dziecko będzie zapisane w lipcu i sierpniu należy złożyć dwa odrębne wnioski do każdej dyżurującej placówki).
 4. Dyrektor publikuje listę dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w swoim przedszkolu.
 5. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu jest wniesienie przedpłatyza wyżywienie i pobyt:
  1. Koszt wyżywienia - to kwota 13 zł za każdy dzień, opłatę należy uiścić najpóźniej w terminie do 27 czerwca 2022 r.
  2. Koszt pobytu - przedszkola publiczne zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie w wymiarze 5 godzin dziennie. Powyżej tego limitu pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Dzieci 6 letnie lub starsze realizujące obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego nie ponoszą opłaty stałej, niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu. (Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku). Rodzice dziecka 6-letniego ponoszą tylko opłaty za wyżywienie. Opłatę należy uiścić w terminie do 27 czerwca 2022 r.
 6. Brak w/w wpłat spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.
 7. Uwaga ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny będzie decydować kolejność wpływu kart zgłoszenia oraz dyrektor przedszkola.
 8. Warunkiem zorganizowania dyżuru wakacyjnego jest zapisanie minimum 20 dzieci na jeden turnus. Jeśli rodzice nie zgłoszą w wyznaczonym terminie minimalnej liczby dzieci dyżur może zostać odwołany. Jednakże ostateczną decyzję o funkcjonowaniu przedszkola wakacyjnego w pomniejszonej grupie podejmuje Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Organem prowadzącym.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych