Dziś jest czwartek, 1 czerwca 2023 r.
Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Wieprzu zawiadamia:

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Wieprz zawiadamia, że Ogólne Zebranie  Członków, odbędzie się w dn.11 listopada 2022r. w Domu Ludowym w Wieprzu - parter,  wejście od ulicy Żywieckiej w pierwszym terminie o godz. 15.00°°i w drugim terminie o godz. 15,15 w tym samym dniu z następującym porządkiem obrad:

1 .Otwarcie Ogólnego zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Powołanie Komisji mandatowej - skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Odczytanie regulaminu obrad i zatwierdzenie go uchwałą.
6. Odczytanie protokołu z poprzedniego Ogólnego Zebrania.
7. Sprawozdanie Zarządu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Zmiany we wspólnocie - omówienie sytuacji spólki.
10. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał:
-podjecie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
-podjęcie uchwały dotyczącej sytuacji spółki.
-podjęcie uchwały dotyczącej podział zysku.
-podjęcie uchwały w sprawie koniecznych prac leśnych.
-podjęcie uchwały w sprawie pobierania opłaty z materiał z czyszczenie lasu.
-podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów dla osób nadzorujących prace leśne.
12. Zakończenie zebrania.

Uwaga porządkowa: pragniemy przypomnieć, że w zebraniu mogą uczestniczyć tylko Członkowie Spółki lub Pełnomocnicy ustanowieni przez pierwotnego udziałowca . Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

Za Zarząd
Przewodnicząca Agata Noga-Kubica

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych