Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach kolejny raz w finale Wojewódzkiego Konkursu ''Edukacja Regionalna w Szkole''

dodano: środa, 5 czerwca 2019 r.

Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach kolejny raz w finale Wojewódzkiego Konkursu „Edukacja Regionalna w Szkole”

Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach od kilku lat bierze udział w kolejnych edycjach Wojewódzkiego Konkursu - Edukacja Regionalna w Szkole - "Proszę Was pozostańcie wierni temu dziedzictwu" - Jan Paweł II . Organizatorami tegorocznej X edycji konkursu jest  Wojewoda Śląski  oraz Śląski Kurator Oświaty przy współpracy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.  W tym roku konkurs ma zasięg ogólnopolski i realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jest to konkurs wieloetapowy, jego realizacja trwa od grudnia aż po czerwiec, a skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. W pierwszym etapie zgłoszone placówki oceniane są pod kątem całokształtu ich wieloletniej działalności w czterech obszarach: sposób realizacji edukacji regionalnej, baza placówki, współpraca ze środowiskiem oraz działania popularyzujące placówkę w regionie, kraju, a nawet poza jego granicami. W kolejnym etapie najwyżej ocenione placówki miały przygotować i zrealizować projekt edukacyjny z kręgu tematycznego „Życie muzyczne w mojej miejscowości i regionie(Region- Ludzie- Muzyka) Jak już Państwu wiadomo z wcześniejszych publikacji, w ostatnich miesiącach Przedszkole im. Władysława Pieronka  w Radziechowach realizowało projekt edukacyjny pod nazwą "Co góralowi w duszy gra? - Radziechowska nuta wczoraj i dziś”.  Realizacja projektu obejmowała m.in. spotkania z regionalistami Grzegorzem Brodką i Brygidą Murańską. Przedszkole odwiedzili instrumentaliści  Orkiestry Dętej w Radziechowach.  Dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza Piotra Pokojnikowa i organisty Jerzego Grenia poznaliśmy historię i budowę organów kościelnych. Jednym z efektów projektu, a zarazem zadaniem kolejnego etapu konkursu było stworzenie edukacyjnej gry planszowej „Co góralowi w duszy gra?’.

Sprawozdanie z realizacji projektu wraz z  planszową grą edukacyjną zostały wysoko ocenione przez Wojewódzką Komisję Konkursową, czego efektem jest zakwalifikowanie Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach do finału konkursu. Grupa przedszkolaków pod kierunkiem wychowawczyń  10 czerwca 2019r. pojedzie do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, gdzie 15 zwycięskich placówek oświatowych (w tym 5 przedszkoli) z terenu województwa i kraju sprawdzi swoją wiedzę o regionie, zaprezentuje  tańce oraz  film z rozegrania przez dzieci konkursowej gry planszowej.  Jesteśmy niezwykle dumni z możliwości reprezentowania gminy Radziechowy- Wieprz i promocji naszej miejscowości na szczeblu wojewódzkim wobec tak szerokiego grona odbiorców.  Przypominamy, że to już piąty raz Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach znalazło się w finale konkursu. Dwa lata temu zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie.  Szczegóły na temat konkursu i jego wyników w poszczególnych etapach dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/ksztalcenie-i-wychowanie/edukacja-regionalna/szkoly-i-przedszkola-zakwalifikowane-do-finalu-x-edycji-wojewodzkiego-konkursu-edukacja-regionalna-w-szkole-prosze-was-pozostancie-wierni-teamu-dziedzictwu-jan-pawel-ii-2/

W działania konkursowe na kolejnych jego etapach zaangażowani byli wszyscy wychowankowie i nauczyciele Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach przy współpracy z instytucjami i regionalistami:

  1. Sprawozdanie z wieloletniej działalności przedszkola w zakresie realizacji tematyki regionalnej w formie opisowej: Małgorzata Kasperek, prezentacja multimedialna: Aleksandra Kania;
  2. Sprawozdanie z realizacji projektu w formie opisowej: Mirosława Szala;
  3. Jednym z trwałych efektów realizacji projektu jest stworzenie edukacyjnej gry planszowej „Co góralowi w duszy gra?”, którą zaprojektowały i wykonały: Mirosława Szala, Aleksandra Kania, Renata Dziergas, Magdalena Brodka, Alicja Kąkol, Jolanta Frey i Barbara Kantyka przy wsparciu firmy FOLK-STYL Państwa Joanny i Henryka Martyniaków;
  4. Zespół przedszkolaków reprezentujących przedszkole w finale konkursu: Maja Dłutko, Nadia Knapek, Lena Kalfas, Nadia Stasica, Antoni Ryczkiewicz i Mateusz Sapeta;
  5. Przygotowanie dzieci do występu finałowego oraz filmu z przebiegu rozgrywanej gry: Jadwiga Howaniec i Monika Bejcar;
  6. Akompaniament do tańca konkursowego: Grzegorz Brodka i Józef Pielichowski;
  7. Nagrywanie i montaż filmu: Bartosz Ptak;
  8. Za opracowanie artykułów na temat projektu na stronę internetową przedszkola i gminy oraz do prasy lokalnej, a także za kontakty z mediami odpowiedzialna była dyrektor  Małgorzata Kasperek.

  

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które poprzez zaangażowanie w realizację projektu przyczyniły się do sukcesu Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach.

Małgorzata Kasperek - dyrektor Przedszkola
im. Władysława Pieronka w Radziechowach

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl