Słoneczna Żywiecczyzna - pilna informacja dla mieszkańców!

dodano: piątek, 22 maja 2020 r.

W związku z ulotkami, reklamami, zawiadomieniami dostarczanymi do mieszkańców przez różne
firmy Operator informuje, że na obecnym etapie nie ma konieczności podpisywania
jakichkolwiek umów z firmami czy wykonywania przez nie audytów
!

Operator Projektu będzie się kontaktował telefonicznie
w sprawie złożenia wniosku o udzielnie grantu.

Wysyłanie zapytań o wycenę do firm, nastąpi po złożeniu wniosku i dokumentów do Operatora.

Przestrzegamy mieszkańców przed podpisywaniem zleceń/umów i zaciąganiem zobowiązań,
nie wynikających z Regulaminu Programu „Słoneczna Żywiecczyzna”
.

 

http://zywiec.ascalor.pl/pilna-informacja-dla-mieszkancow

 


Biuro Operatora Projektu
„Słoneczna Żywiecczyzna”
Telefon kontaktowy do Biura: +48 733 009 721
e-mail: zywiec@ascalor.pl
www.zywiec.ascalor.pl

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl