Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

dodano: piątek, 7 lutego 2020 r.


Zapraszamy do udziału w biegu 1 marca 2020 r.

Warunki uczestnictwa: do startu w biegach dopuszczeni zostaną wszyscy w dobrym stanie zdrowia, potwierdzonym własnym oświadczeniem oraz dowodem tożsamości (nieletni legitymacją szkolną). Osoby nieletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Biegu. Weryfikacja oświadczeń i dowodów tożsamości nastąpi przy odbiorze numerów startowych przed biegiem.

Zgłoszenie uczestnictwa drogą zapisów elektronicznych na adres dzieciserc@o2.pl  lub w dniu zawodów, oplata startowa dla  osoby dorosłej 20,00 zł.  w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, adres, datę urodzenia oraz rozmiar koszulki. Natomiast opłatę startową należy wpłacić ,a konto Etno Bank  20 8140 0009 0006 9430 2000 0010 z opisem wplata na cele statutowe ,,Bieg Tropem Wilczym”

 

Dystans, kategoria i program minutowy:

I - 11:15 - Otwarcie uroczystości, zapisy do poszczególnych biegów
II - 11:40 - Bieg Przedszkolaka na dystansie 25 m.
III - 12: 00 - Bieg Główny na dystansie 1963 m.
IV - 12: 25 - Bieg dzieci szkolnych do 11 lat wraz z opiekunem oraz dzieci i młodzieży sprawnej inaczej na dyst. 963 m.
V - 12: 45 - Bieg Honorowy - spacer dla wszystkich chętnych do pokonania tego dystansu w dowolny sposób - 963 m.
VI - 13:30 - Dekoracja zwycięzców wspólne śpiewanie i gorący posiłek - żołnierska grochówka                                                                           

Nagrody:

Bieg Główny - koszulki upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, medale upamiętniające Bieg, trzy pierwsze miejsca w każdym z biegów otrzymają nagrody  dodatkowe, dla uczestników pozostałych biegów biało-czerwone "kominy", flagi, mapy Polski, nagrody książkowe.


Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl