Unijny projekt „Pożyczka na Start” w Bielskim Centrum Przedsiębiorczości- 0,25% do 120 000 zł.

dodano: wtorek, 22 stycznia 2019 r.
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o nowym produkcie : POŻYCZKA NA START, który skierowany jest do osób planujących uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, które są bezrobotne lub bierne zawodowo i ukończyły 30 rok życia.

Rozszerzona grupa docelowa obejmuje również osoby:

  • reemigranci , imigranci,
  • ubogie pracujące, osoby
  • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
  • zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno –prawnych

 

  1. Kwota pożyczki do 120 000 zł
  2. Oprocentowanie pożyczki - 0,25%
  3. Maksymalny okres spłaty - 7 lat
  4. Karencja  do  12 miesięcy
  5. Prowizja – 0 zł

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości

- pod adresem 43-382 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 367 (II piętro pokój 303)

- pod numerami telefonów: 33 496 02 00, 33 496 02 40, 33 496 02 20

- na stronie internetowej www.bcp.org.pl

- biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 


Informacja dostępna również na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/if_wsparcie_pozadotacyjne_010218

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/7_5_wsparcie_osob_rozpoczac_dzialalnosci_gospod_poprzez_if


 

Wilk Magdalena
Fundusz Pożyczkowy
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
33 496 02 40

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl