W dniu 26 czerwca 2020r odbyła się w Urzędzie Gminy uroczysta Sesja Rady Gminy

dodano: poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

W obradach wzięli również gościnnie udział: Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed Wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP Grzegorz Puda Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny oraz Starosta Żywiecki Andrzej Kalata. Obecna była także Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Agnieszka Biegun i Radni Powiatowi Jan Witkowski i Jacek Jarco.

Ważnymi punktami sesji było także przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz. Zarówno wotum zaufania jak i absolutorium zostało przyznane Wójtowi przez Radę Gminy jednogłośnie. Zostało przedstawione również sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.

Zainteresowanych poznaniem szczegółów zapraszamy do zapoznania się z protokołem z sesji dostępnym na stronie: bip.radziechowy-wieprz.pl w zakładce Rada Gminy.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl