W Szkole Podstawowej w Radziechowach będzie realizowany projekt: ''ŚWIAT NISZCZONY GLOBALNIE - RATUJ LOKALNIE''

dodano: poniedziałek, 11 marca 2019 r.
Dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój - edycja 2018” udało nam się pozyskać grant w wysokości 9,994 złotych na realizację projektu ekologicznego: "ŚWIAT NISZCZONY GLOBALNIE - RATUJ LOKALNIE" !!!


 

 

Od lutego do czerwca tego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach będzie realizowany projekt: "ŚWIAT NISZCZONY GLOBALNIE - RATUJ LOKALNIE", który jest laureatem konkursu grantowego pn."Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój-edycja 2018" współfinansowanego przez firmę Żywiec Zdrój S.A.      

Zanieczyszczenie oraz nieumiejętne korzystanie z zasobów środowiska jest ostatnio często powracającym tematem zarówno w mediach, w prasie, na konferencjach naukowych, jak i w domach prywatnych. Dużo mówi się na ten temat, lecz ciągle zbyt mało się robi, aby ograniczyć produkcję odpadów. Tak dzieje się nie tylko u nas w Radziechowach, ale także w całej Polsce. Spacerując po naszej miejscowości często można zauważyć, dzikie wysypiska śmieci, które zagrażają środowisku. Chcąc zmienić tą sytuację chcemy przekonać społeczeństwo lokalne do segregowania i powtórnego przetwarzania odpadów. Temu zadaniu ma służyć projekt, który zakłada systematyczne, zorganizowane i masowe działania wszystkich ludzi na rzecz poprawy środowiska lokalnego. Poprzez działania zawarte w nim chcemy uświadomić odbiorcom, iż działając lokalnie przyczyniają się do globalnej poprawy stanu otaczającego świata.

Chcąc zrealizować założone  cele projektu postanowiliśmy zaangażować w jego realizację jak najwięcej osób spoza szkoły, zaś zadaniem uczniów będzie jak najszersza promocja oraz zachęcenie do udziału w projekcie rodziców, dziadków, kolegów. W celu integracji lokalnego środowiska na rzecz działań proekologicznych planujemy zorganizować happening informacyjny "Nie truj- segreguj" - do udziału w nim zaprosimy przedszkolaki, rodziców, władze lokalne oraz organizacje działające na terenie gminy Radziechowy - Wieprz. W ramach projektu zorganizujemy również warsztaty stacjonarne i terenowe,  podczas których, uczniowie samodzielnie przećwiczą praktyczną segregację śmieci, przygotują ulotki i plakaty tematyczne oraz zlokalizują dzikie wysypiska śmieci na terenie naszej miejscowości. Z pozyskanych funduszy zakupimy  do ogrodu przyszkolnego tablice edukacyjne, które nie tylko wpłyną na podniesienie walorów miejsca ale staną się również cenną pomocą podczas zajęć terenowych, uatrakcyjnią lekcje biologii, przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, będą trwałym dowodem i efektem zrealizowanego projektu. Włączymy się również w akcję „Sprzątania świata”, podczas której będziemy zbierać śmieci zalegające na górskich szlakach, a które mieszkańcy beztrosko pozostawili.

Na każdym etapie realizacji projektu będziemy prowadzić jego dokumentację. Z zebranych materiałów przygotujemy film i prezentację multimedialną, które zaprezentujemy na uroczystym podsumowaniu projektu. Chętni uczniowie z terenu gminy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie wiedzy, a wszyscy mieszkańcy będą mogli wsiąść udział w konkursie fotograficznym pt. „Piękna jest nasza Ziemia”. Nagrodzone zdjęcia oraz inne wybrane przez jury fotografie zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, którą będzie można podziwiać na uroczystym podsumowaniu projektu.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW
Z TERENU GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Projekt: "ŚWIAT NISZCZONY GLOBALNIE-RATUJ LOKALNIE"
współfinansowany  jest przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu
grantowego pn."Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój-edycja 2018"

 

Koordynator projektu:
mgr Bożena Kupczak

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl