ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ W BYSTREJ

dodano: czwartek, 24 maja 2018 r.

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w m. Bystra (finansowana z programu PROW) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1430 S Bystra - Juszczynka w m. Bystra (finansowana z budżetu Starostwa Powiatowego).

Zakres robót obejmował między innymi frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy w kruszyw łamanych, poszerzenie jezdni, budowę chodnika  na odcinku 250 mb, budowę kanalizacji deszczowej, zmianę stałej organizacji ruchu przez wprowadzenie dodatkowych przejść dla pieszych. Inwestycję zakończyło wymalowanie oznakowania poziomego.

Koszt inwestycji wyniósł 320 tys. złotych.

Źródło: http://zywiec.powiat.pl/post/zakonczono-przebudowe-drogi-powiatowej-w-bystrej,3189.htmlKontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl