Zaproszenie na bezpłatne warsztaty przyrodnicze

dodano: piątek, 4 stycznia 2019 r.
popularyzujące wartości krajobrazowe i przyrodnicze naszych parków krajobrazowych - czas trwania warsztatów: 1,5 godziny.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl