Zarząd Koła Łowieckiego ''Puszczyk'' w Łodygowicach przesyła dodatkowy terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019

dodano: wtorek, 8 stycznia 2019 r.

Polowania te są organizowane w związku z przedstawioną przez Ministra Środowiska pilną potrzebą organizacji wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki, jak i potrzebą synchronizacji działań kół łowieckich dzierżawiących sąsiadujące ze sobą obwody w celu ograniczenia populacji dzików związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania wirusa ASF.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl