Zarządzenie Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

dodano: czwartek, 12 marca 2020 r.
Bezpośrednia obsługa Petentów w biurze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zostaje wstrzymana do odwołania.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl