Zmiana numerów telefonów do Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie oraz Placówki Terenowej w Kłobucku

dodano: środa, 17 lipca 2019 r.

W związku z modernizacją centrali telefonicznej Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, obsługującego świadczeniobiorców z terenu województwa śląskiego, od 1 sierpnia 2019 roku ulegną zmianie numery zewnętrzne do częstochowskiego oddziału Kasy. Od tego dnia, świadczeniobiorcy, osoby pragnące zasięgnąć informacji związanych ze świadczeniami, ubezpieczeniami lub inną działalnością kasy oraz obowiązujących w tej mierze uregulowań prawnych, będą musieli wybierać inne numery do KRUS.

Informacja na ten temat widnieje już na stronie Kasy w zakładce poświęconej oddziałowi w Częstochowie. Poniżej wykaz nowych numerów do OR KRUS w Częstochowie:

 

Centrala telefoniczna OR KRUS w Częstochowie - 343788511, sekretariat - 343788510.

Informacja telefoniczna:

  • ubezpieczenia - 343788584
  • emerytalno-rentowa - 343788551
  • rehabilitacja i prewencja - 343788519
  • orzecznictwo lekarskie - 343788571

E-mail: czestochowa@krus.gov.pl.

 

Zmianie ulegną także numery telefonów w Placówce Terenowej w Kłobucku.

Informacja telefoniczna:

  • ubezpieczenia - 343109111
  • emerytalno-rentowa - 343109117
  • rehabilitacja i prewencja oraz orzecznictwo lekarskie - 343109112

E-mail: klobuck@krus.gov.pl.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl