Azbest - inwentaryzacja

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011r. Nr 8 poz.31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

 

Złożenie informacji jest warunkiem jaki należy spełnić przy staraniu się

o dotację na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

 

W załączniku znajduje się wzór formularza „Informacja o wyrobach zawierających azbest na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz i miejscu ich wykorzystania”, którą należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl